Бюлетин "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2008

БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2008

BCD ID 20080801003
Гръцка фирма, занимаваща се с промишлено производство, изработване, внос-износ и търговия с всички видове лакове, бои и пластмаси се интересува от търговски споразумения.

BCD ID 20080731013
Арменска фирма, специализирана в производство на различни видове строителни материали на основата на циркулит (вид перлит) предлага създаване на смесено дружество.

BCD ID 20080730025
Арменска фирма, специализирана в производство на различни видове вино и бренди, търси търговско-посреднически услуги.

BCD ID 20080730011
Италианска фирма, производител на гумени уплътнители и профили, търси посредници и разпространители и директни клиенти по целия свят.

BCD ID 20080729020
Италианска фирма, производител на домашни уреди за отопление търси посредници в цяла Европа.

BCD ID 20080729011
Литовска фирма, работеща в сферата на представяне на други фирми, маркетинг и продажби на техни продукти и други, предлага търговски посредник на фирми, които желаят да продават продуктите си в балтийските държави.

BCD ID 20080729005
Италианска фирма, специализирана в технологии за слънчева енергия, търси търговско-посреднически услуги.

BCD ID 20080728007
Италианска фирма, специализирана в приложения на фотоволтаична и вятърна енергия, търси търговски посредници и финансови ресурси.

BCD ID 20080728001
Езиково училище, разработило учебна система за деца и възрастни, учещи английски език, търси франчайз партньори в Европа, които биха желали да основат мрежа от езикови училища в тяхната държава.

BCD ID 20080807004
Италианска фирма, специализирана в сферата на отоплението, търси посредници в цяла Европа.

BCD ID 20080807001
Фирма от остров Реюнион, търговец на едро на храни, търси търговско партньорство с производители и износители на плодове, вино и бисквити.

BCD ID 20080806030
Датска инженерна фирма, предлагаща цяла гама решения за обработка на чиста вода и технологии за развиващи се страни, се интересува от сътрудничество с подобни фирми и от намиране на търговски посредници.

BCD ID 20080806029
Датски производител на машини и оборудване за аквакултури, както и на резервни части, станции за отпадни води и обработка на промишлени води, търси търговски посредници.

BCD ID 20080806026
Датска фирма с революционни нови разработки за земеделието и промишлеността търси партньори за дългосрочно партньорство с цел взаимно развитие на пазара, продажби, разпространение и разработка на продукта. Фирмата предлага и търси търговско-посреднически услуги (посредник, представител, разпространител), както и смесени дружества. Фирмата се интересува и от предложено сътрудничество за развойна дейност и желае да работи като подизпълнител.

BCD ID 20080806025
Датска фирма търси сътрудничество за събиране/транспорт/сортиране/продажба на желязна шлака от отпадъци, почистване на почви и всички видове оборудване за събиране/транспорт/сортиране на отпадъци. Изисква се сътрудничество на партньори за търговско-посреднически услуги (посредник, представител, дистрибутор) за всички части на пазара. Фирмата желае да работи като търговски представител за партньори от тази сфера.

BCD ID 20080806022
Датска фирма търси партньори, които да работят като търговски посредници (посредници, представители, дистрибутори) за продуктите на фирмата. Фирмата предлага да работи като търговски посредник за потенциални европейски партньори. Фирмата произвежда и доставя като подизпълнител транспортни автомобили, конвейери, системи за сортиране, транспортни системи и други видове машини и оборудване.

BCD ID 20080806007
Италианска фирма предлага напълно автоматично устройство за опъване на текстил. Устройството в момента се прилага за производство на платна за рисуване; с малки промени то може да се приложи при производството на мебели. Фирмата търси партньори, които се интересуват от тестване на сегашните и нови приложения, както и от създаване на техническо сътрудничество.

BCD ID 20080806002
Френска фирма, специализирана в продажби, търси европейски производители на хранителни продукти. Фирмата предлага търговско-посреднически услуги.

BCD ID 20080805012
Полска фирма, специализирана в осигуряване на туристически услуги в Полша за чуждестранни туристи и бизнес партньори, търси сътрудничество с тур оператор или фирма, която се интересува от бизнес пътувания в Полша за конференции, събития или ваканции.

BCD ID 20080805009
Полска фирма от пекарския бизнес търси доставчици на машини за пекарни.

BCD ID 20080724026
Френска фирма, специализирана в метални сплави и чисти сплави, търси подизпълнители, специализирани в ламиниране и рязане на метал на чисти алуминиеви плочи.

BCD ID 20080812006
Полска фирма, занимаваща се с производство на отоплителни инсталации и вентилационни и климатични системи, търси разпространители от страните на ЕС.

BCD ID 20080822002
Немска консултантска фирма, работеща в сферата на износа и с познания във почти всички сектори на западноевропейския пазар, търси заинтересовани фирми, които биха желали да изнасят в Германия. Фирмата предлага консултантски услуги и е вече активна в Източна Европа и Източна Азия.