БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ЯНУАРИ 2014

BOTR20131011001
Турска компания, специализирана в производството на клинообразни телени сита и перфорирани метални листове, търси дистрибутори, които да промотират продуктите й в Европа и предлага да бъде подизпълнител.
           
20130514033 BO
Компания  от южна Полша (Малополски регион), специализирана в производство на качествени дървени играчки, художествени и занаятчийски материали, изработени с грижа за децата и природата, търси сътрудничество с дистрибутори на играчки, доставчици на магазини за подаръци и еко-магазини, с оглед да предложи своите  изработени от дърво продукти на нови пазари.
 
20130204009 BO
Малка сръбска фирма, специализирана в технологични решения за рационализация на контрола на трафика, увеличаване на енергийната/ икономичната ефективност и проучване на термални води търси съвместно предприятие за бутилиране на вода, като предлага дял във фирмата.
 
20130430005 BO
Арменска фирма, която се занимава с производство и продажба на органични компоти, конфитюри, консервирани храни, зеленчуци и подправки, търси търговски посреднически услуги като дистрибутори, представители и съвместни предприятия.
           
20120610005 BO
Сръбска компания, която е лидер в корабостроенето, търси различни партньори за дистрибуция с оглед да разшири клиентската си мрежа и да навлезе на нови пазари.
 
20121006001 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на стоманени контейнери (различни видове) и различни кутии  (гардероби, електрически, пощенски, т.н.) търси дистрибутори в рамките на ЕС и САЩ.
 
20120603010 BO
Голяма сръбска компания, специализирана в производство на тръби предназначени за промишлеността, селскостопански силози, профили и обoрудване, търси търговски посреднически услуги.
 
20120603007 BO
Средна по големина сръбска фирма, специализирана в производството на машини за формоване на метал и машинни инструменти търси дистрибутори.
 
20120831029 BO
Сръбска компания, специализирана в производството на машини, уреди и инструменти, използвани в процеса на доене на добитъка, търси дистрибутори в рамките на партньорите от ЕС.
 
20120603005 BO
Средна по големина сръбска фирма, специализирана в производство на отливки и алуминиеви метали търси дистрибутори.
 
20120603009 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, транспортно оборудване, стоманени конструкции и други продукти, желае да бъде подизпълнител и има интерес към споразумение за реципрочно производство.
 
20120603006 BO
Малка сръбска фирма, занимаваща се с металообработващи машини за преоборудване (ремонтиране) и продажба на нови и употребявани машини за обработка на метал, търси дистрибутори.
 
20120130048 BO
Малка сръбска компания, специализирана в производство на кранове и други водни системи, търси дистрибутори и има интерес за съвместно предприятие.
 
20120903026 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на стоманени конструкции (различни видове) за промишлено-производствени обекти, стоманени платформи, стълби и контейнери за изхвърляне на опаковки ПЕТ, търси дистрибутори в страните от ЕС.
           
20130327009 BO
Полска производствена компания търси дистрибутори за своите продукти, също има и интерес да бъде и подизпълнител. Фирмата се интересува и от сътрудничество за съвместно предприятие.
           
BOPL20131115001
Полско МСП осъществява внос и износ на замразени рибни продукти и търси дистрибуторски услуги, основно в Германия и страните от Източна Европа. Фирмата търси дистрибутори в изброените страни от ЕС, с оглед да навлезе със своите продукти на чуждестранни пазари.
 
BORS20131115001
Сръбска компания, която предлага консултантски услуги и управление на проекти в сферата на водната индустрия и индустрията с отпадъчни води, търси търговски посредник и изпълнител на услуги на по-големи проекти.
 
20120609008 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на различни метални изделия, търси дистрибутори в европейските страни.
 
20120610002 BO
Сръбска фирма, специализираща в горещо поцинковане на стоманени конструкции, предлага подизпълнителски дейности на своите партньори от ЕС.
 
20120719026 BO
Литовска компания, специализирана в предоставянето на инженеринг и консултантски услуги за управление на бизнеса, предлага подизпълнителски услуги. Фирмата се интересува от сътрудничество по различни проекти, а също така от съвместно участие по проекти за възлагане на обществени поръчки.
 
20121211034 BO
Литовска компания, специализирана във формоване чрез раздуване и производство на пластмасови многослойни бутилки и контейнери има интерес за създаване на съвместно предприятие за производство на 3-слойни 20-60 литрови пластмасови контейнери за химическата индустрия. Компанията може да предложи дългогодишен опит и нов пазар за тези контейнери.
 
20130208011 BO
Турска компания-производител предлага своя производствен капацитет на потенциални партньори, които търсят органични бебешки текстилни продукти. Техния производствен капацитет и продуктова гама включва елеци, бодита с къси и дълги ръкави, гащеризони, одеала, шапки и ръкавици. Компанията търси контрагенти.
 
BOUK20130823004
Великобритански дистрибутор на издръжливи, екологични и устойчиви на надраскване бои, търси дистрибутори в Европа и други страни, както и съвместни предприятия в Китай, Източна Европа и Русия. Фирмата снабдява с издръжливите си бои места, които се посещават от много хора, като болници, училища и търговски пространства, където трайността и чистотата са от съществено значение.
 
20130416043
Полска компания е дизайнер и производител на широка гама от изключителни, специализирани играчки и аксесоари, имащи важни функции за развитието и стимулиращи образователната дейност. Търси дистрибутори, които да представят продуктите на международния пазар. Фирмата предлага възможности за сътрудничество с търговски партньори, особено тези, специализирани в дистрибуция на пазарния сегмент родители и майки с малки бебета.
 
20130513009 BO
Унгарска фирма, специализирана в производство и търговия с полиетиленови и полипропиленови продукти от 30 години, търси търговски агенти, търговски представители и дистрибутори за своите продукти от Германия, Дания, Бенелюкс  и Русия. Предлага своите подизпълнителски услуги, свързани с тези продукти.
           
20120919008 BO
Малка сръбска компания, специализирана в производство на фитинги за изграждане и поддръжане на водопроводната мрежа търси дистрибутори.
 
20120609009 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на хидравлика с високо налягане и селскостопанска техника, търси дистрибутори за своите продукти, а също и фирми, желаещи аутсорсинг на производството си.
 
20120912008 BO
Сръбска компания, специализирана в многобройни ИТ решения, търси дистрибутори на своите решения.
 
20130331001 BO
Сръбска компания, специализирана в производството на образователни и развлекателни издания за деца (комикси), търси дистрибутори и агенти за своите продукти.       
 
20120305025 BO
Сръбски клъстер, специализиран в металната индустрия, търси партньори от ЕС по отношение на дистрибутори и партньори за съвместно предприятие.
 
20120608038 BO
Германска агенция за реклама и връзки с обществеността съсредоточена върху техническите продукти, предлага своите ресурси за подизпълнение, аутсорсинг или реципрочно производство.
           
BOGR20131104001
Гръцка компания разработва, отпечатва и произвежда сгъваеми картонени кутии и рекламни средства (рекламни щандове, и т.н.) за потребителски стоки (перилни и миещи препарати, козметика, фармацевтични продукти, шоколадови изделия, играчки, цигари, бисквити, напитки, вина, питиета и различни промишлени продукти). Компанията се интересува от износ на картонени кутии, изработени специално за потребителски стоки и/или  определяне на представители за предлаганите продукти.
 
20120610004 BO
Сръбска компания, специализирана в различни машинно-обработващи дейности, търси представители в страните от ЕС.
 
20120322020 BO
Малка сръбска компания е специализирана в модния дизайн, еко-дизайна и графичен дизайн. Търси представители и дистрибутори за своите продукти в чужбина.
 
20130325011 BO
Сръбска компания, специализирана в производство на брави, панти, ПВЦ и алуминиева дограма, търси дистрибутори за своите продукти.
 
20121205041 BO
Немска фирма разработва и произвежда интелигентни, индивидуални решения за устойчив климат, технологии за хранене и цялостни устойчиви системи за отглеждане на свине, домашни птици и животновъдството. Тя е водещ доставчик и високо технологичен специалист в областта си. Компанията търси търговски посредници (представители).
 
BOUK20131126004
Базиран в Лондон доставчик на софтуер за глобално образование и софтуер за управление в класната стая е разработил водещ световен образователен софтуерен инструмент, перфектен за преподаване и управление на ученически  компютри в мрежови класни стаи и лаборатории. Системата вече е доказана и утвърдена на по-големите пазари в и извън Европа. Търси дистрибутори и агенти, за да увеличи пазарния си дял.
           
20120627011 BO
Испанско МСП, специализирано в проектиране, производство и въвеждане в експлоатация на комплексни инсталации за добив и производство на инертни материали търси дистрибутор. Предлагат се също подизпълнители за техните собствени услуги.
 
20120910008 BO
Испанска фирма за производство, доставка на ИТ и електронни решения, както и услуги за секторите транспорт и движение по пътищата, енергетика и промишленост, публична администрация и здравеопазване, финансови услуги, сигурност и отбрана, телекомуникации и медии, търси партньори за реципрочно производство и аутсорсинг на тяхното електронно оборудване и локална поддръжка. Също така се търсят партньори, които желаят да аусорсват този вид услуги. 
 
20130313027 BO
Българска компания е специализирана в проектиране, производство и монтаж на модулни къщи, предлага и пълна гама от строителни услуги. Предлагат продуктите си на агенти, представители или дистрибутори в ЕС и цялата продуктова гама на компанията, която включва без ограничение проектиране, производство и монтаж на еднофамилни къщи, бунгала и жилища. Също така предлагат подизпълнение/ аутсорсинг на пълната гама от строителни услуги.      
 
BOFR20131108001
Френска фирма предлага подизпълнение и/или аутсорсинг дейности в областта на проектирането, изграждането и приложението на решения за автоматизация, специални машини и конвейери за някои индустрии (автомобилостроене, аеронавтика, козметика, хранително-вкусова, ядрена и фармацевтична). От инженеринг до следпродажбено обслужване, компанията предлага пълен набор от услуги за увеличаване на производителността, намаляване на разходите за негодните продукти и усъвършенстване на машините/ инструментите.
 
BOSE20131028002
Шведска компания базирана в Стокхолм, предоставя търговски услуги на дружества, предимно от Ирландия, Великобритания и Европа. Шведската компания е специализирана в маркетинг, продажби и дистрибуция, ценови предложения и пазарни диференциации, идентифициране на партньорите, преговори при ценообразуване, пазарна стратегия за навлизане на пазара, местно присъствие. Специализирани области: Телекомуникации, Интернет, Медии и Развлекателна индустрия / Информационни и комуникационни технологии и услуги.         
 
20120824002 BO
Българска фирма произвежда екологичен хумус /биотор/ и торфен субстрат, ефикасни във всички области на растениевъдството. Той е подходящ както за широкомащабно селско стопанство, така  и за малки градини. Този биотор съдържа всичко необходимо за растенията - хранителни вещества, хуминови киселини, хормони и здрави микроорганизми в концентрирана форма. Компанията предлага своите продукти за дистрибуция / търговско-представителни услуги, сътрудничество за съвместно предприятие, подизпълнение.
 
BOFR20131126001
Френска фирма, специализирана в областта на биотехнологиите за лечение на рак, търси дистрибутор в европейските страни. Тази компания предлага група продукти и услуги, които са предназначени за откриване и характеризиране на нови биологично важни молекули.
 
20121102009 BO
Българска фирма, занимаваща се с производство и търговия на механични изделия, използвани в гражданското строителство, предлага своите продукти на агенти, представители, дистрибутори за съвместно предприятие и подизпълнение/аутсорсинг дейности за производство на метални изделия, обработка на метали, разработване на продукти по каталог, изпълнение на отделните проекти, рязане, огъване, пробиване, фрезоване с габарит на материала до 6 мм., прахообразни и течни багрила, топла и студена галванизация.
 
20121015009
Френско МСП, специализирано в професионални решения "от интернет-до печат", търси търговски посредници в областта на отпечатването или за управление на документи (дистрибутори, търговци на дребно, производители), които да могат да достигнат до много голям брой крайни потребители, за да предложат оферта на компанията. Френското МСП предлага техническа, търговска и обучителна подкрепа на своите партньори.
 
20130118007
Немска всепризната консултантска компания за дизайн търси международни МСП в производствената промишленост или сектора на услугите във всички сектори, които се нуждаят от по-прагматична стратегия за иновации, или които искат да изпреварят конкуренцията си с успешно разработени продукти. Клиентът предлага услугите си като подизпълнител.
 
BODE20131102001
Немска компания, занимаваща се с планиране, монтаж и експлоатация на цялостни концепции за възобновяема вятърна енергия, фотоволтаици и биомаса, включително и присъединяване към мрежата търси инженерни офиси, работещи като планер на проекти с пазарно ноу-хау в тези области. Компанията предлага допълнително ноу-хау и диверсификация на бизнес рисковете, които дават възможност на партньора да предложи проектите до край. Предвидено е споразумение за търговско обслужване, но създаване на съвместно предприятие може също да се обсъди.
           
20110208034 BO
Полскo МСП, специализиранo в производството на пожарогасителни уреди, търси търговски посреднически услуги. Фирмата предлага подизпълнителски дейности за обработка и монтаж на метални части.
 
20120913009 BO
Полскo МСП, дългогодишен производител на щампи за украса на текстилни стоки, търси търговски посреднически услуги (агенти и дистрибутори) и партньори за съвместно предприятие. Фирмата предлага подизпълнителски дейности в областта на технологиите за печат с рекламни цели.
           
20100111022 BO
Полско МСП от сектор промишлена електроника предлага експертен опит и капацитет за производство на оборудване за тягови превозни средства. Компанията търси търговски посреднически партньори в рамките на страните от ЕС и Русия.       
 
20100705034 BO
Голяма полска компания, специализирана в проектиране и производство на специални граждански и военни превозни средства, търси търговски и производствени партньори. Фирмата предлага производство и капацитет за подизпълнение.
 
20100715013 BO
Полско МСП, доставчик на специализирани езикови услуги, предлага своите подизпълнителски възможности и търси търговски партньори за посредничество в рамките на страните-членки на ЕС.
 
20130529022 BO
Хърватска компания, най-големият производител на каучукови изделия в Хърватия, които се произвеждат на преси с шприцоване или на преси под налягане, предлага транспорт/логистични услуги, съвместно предприятие и подизпълнение. Компанията също така предлага продажба/придобиване на цялата фирма или част от нея.
 
BOBG20131129001
Основната дейност на българска компания е обработка на метал, но тя е специализирана в два основни отрасли: производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях, и производство на средно по размер оборудване за малки гаражи и цехове. Фирмата търси дистрибутори в чужбина.
           
20121203044 BO
Турска фирма, специализирана в стерилизация на медицински отпадъци търси съвместно предприятие с европейски компании, които са специализирани в рециклирането и управлението на отпадъци за строителния сектор.
 
20130419016 BO
Немска фирма, специализирана в областта на логистиката предлага на заинтересовани бизнес партньори в световен мащаб пълен набор услуги и възможности за съхранение/складиране и дистрибуция на стоки в централна Европа, за да отвори германските и европейски пазари.
           
20121205025 BO
Британско МСП е придобило опит в проектирането и реконструкцията на перални улеи в съществуващите големи търговски и жилищни сгради и предлага този опит на архитекти и строителни фирми за да го включат в своите проекти по финансово или производствено споразумение с техническа помощ от страна на МСП.
           
BOGR20131113001
Гръцка компания е водещ формулировчик на  епоксидни смолни системи в Гърция. Прилага система за управление на качеството, сертифицирана е съгласно ISO 9001:2008 и гарантира, че продуктите са проектирани и произведени в съответствие с изискванията на EN. Гръцката компания се стреми да установи споразумения с партньори от всички страни за дистрибуторски услуги, с цел да се осигури висока парична стойност за продуктите и системите за кратък период от време.
 
BOGR20131121001
Гръцка компания се занимава с проектиране и/или изграждане на фотоволтаични съоръжения, предлага технически съвети/решения на сложни строителни проблеми и разполага с ноу-хау на място, количествена оценка и управление на разходите. Компанията се стреми да установи сътрудничество - споразумение за услуги за разпространение, договор за съвместно предприятие и/или подизпълнители в широкия европейски, както и на големите международни пазари.
 
BOHU20131015002
Унгарска ИТ компания търси международни партньори: компанията предлага своето развитие, управление на проекти и иновативни възможности като подизпълнител. Компанията търси агент, партньори за представителство, интересува се също от партньорство за съвместно дружество.           
 
BOUK20131125002
Британска компания, специализирана в проектиране, доставка и предоставяне на индивидуално оформени, предварително проектирани строителни пакети, включително стоманени конструкции, покривни и стенни облицовки, мецанин, врати, прозорци и решетки, търси търговски представители (дистрибутори) за своите продукти.
 
20121207040 BO
Полска компания, оперираща в промишлеността с обработка на пластмаси, работеща с термопластична технология на инжекционно формоване, предлага своя производствен капацитет и търси чуждестранни партньори. Фирмата предлага производствения си капацитет като съдействащ доставчик (подизпълнител).
 
20120801017 BO
Румънска фирма, специализирана в производството на пластмасови изделия търси партньори в цяла Европа за посреднически услуги (дистрибутори и търговски представители).        
 
BOUK20131213005
Техническа консултантска компания базирана в Кеймбридж, предлага научна и инженерна литература и изследователски услуги. Тези услуги са от изключителна полза за фирми и научноизследователски организации, които не разполагат с необходимите ресурси или способност за достъп до тази информация и планиране на НИРД и интелектуална собственост с цел защита. Услугите се предлагат под формата на партньорство, аутсорсинг или подизпълнителски споразумения.
 
20111020037 BO
Компания от Северозападна Румъния, която разполага с поле с площ от 15000 кв. м, в район за агро-промишлени дейности, одобрен от Градския Основен План се интересува от намиране на партньор по проект за засаждане на ракита в това поле и да изгради производствено хале за пелети. Компанията е заинтересована от създаване на съвместно предприятие.
 
20100204020 BO
Румънска компания, специализирана в производството на облекла се интересува от разширяване на своя пазар, поради което търси чуждестранни партньори за търговско-посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор). Компанията също така предлага услугите си като подизпълнител.
 
20091107007 BO
Румънска компания, която предоставя много възможности за избор на интериорен дизайн и мебелни решения за организиране на пространството, търси търговски посредник (агенти, представител и дистрибутори) в ЕС. Освен това, компанията търси реципрочно производство и възможности за подизпълнение/аутсорсинг.
 
20091209010 BO
Румънска фирма, специализирана в производство на метални конструкции и части от конструкции (вулканизация на матрици за гуми, инжекционно формоване на пластмаса, алуминиеви леярски матрици, метални матрици, инструменти за пресоване във фармацевтичната индустрия) предлага услугите си като подизпълнител.