БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2010

BCD ID20100712027
Румънски производител на полуготова стомана, стоманена тел, облицована стомана и тръби търси дистрибутори.

BCD ID20100712030
Италиански производител на пластмасови изделия търси доставчици на суровина твърд и мек поливинихлорид. Фирмата търси и посреднически услуги (за предпочитане голям дистрибутор) на продуктите си. Има интерес и към реципрочно производство за разработка на нови видове опаковки за храни.

BCD ID20100714044
Немски производител и дистрибутор на висококачествени заварени винтове и резета търси търговци на едро и дистрибутори от металообработващата промишленост за съвместни дистрибуторски споразумения и/или джойнт венчър.

BCD ID20100714050
Полски дистрибутор на училищни и офис аксесоари търси производители на тези продукти, желаещи да навлязат на полския пазар.

BCD ID20100715030
Румънска фирма в областта на електронен инженеринг и производство предлага услугите си за подизпълнител и аутсорсинг за широка гама услуги, включително въвеждане на нови продукти и управление обслужването на клиентите през целия жизнен цикъл на продуктите.

BCD ID20100716014
Полска фирма, занимаваща с електронни проекти и проектиране на електронни и оптични устройства търси техническо сътрудничество и реципрочно производство, както и работа като подизпълнител за чуждестранен партньор.

BCD ID20100716016
Полска дървообработваща фирма за врати, стълбища, тавани, мебели, вътрешен и външен интериор, висококачествени прозорци и къщи по индивидуални поръчки търси търговски посредници.

BCD ID20100716018
Френски производител на вътрешни врати и кухненски дървени врати търси нови партньори за подизпълнителска дейност.

BCD ID20100719030
Чешка фирма за организиране на традиционно чешко фолклорно шоу търси търговско сътрудничество с туристически агенции.

BCD ID20100720003
Полска фирма за подпомагане на проекти в областта на възобновяема енергия от ветрогенератори търси възможности за джойнт венчър и предлага подизпълнителски/ аутсорсинг дейности.

BCD ID20100720033
Полска фирма от секторна на информационните технологии е разработила софтуер за складов локатор, който може да се интегрира лесно във всеки бизнес уебсайт. Локаторът представлява система за локализиране на адрес. Той показва карта с места и адреси на всички точки/клонове на бизнеса. Особено е подходящ за мултирегионални компании. Фирмата търси дистрибутори на софтуер.

BCD ID20100721007
Чешка фирма за персонални електронни дозиметри търси дистрибутори, предлага подизпълнителство и е отворена за продажба на лиценз за производство.

BCD ID20100722004
Чешка фирма за разработка и производство на електронни охранителни системи търси дистрибутори и предлага да извършва производство под търговската марка на потенциалните партньори.

BCD ID20080911011 Полска фирма търси партньор за бизнес/ инвестиции с цел пускането в Полша (и останалия ЕС) на китайска билкова добавка (хапчета против стареене) и е отворена за споразумения за съвместно предприятие.

BCD ID20080912009 Полска фирма, произвеждаща модерни и функционални мебели, предлага подизпълнителски дейности и търси дистрибутори на своите продукти. Фирмата е отворена за реципрочно производство.

BCD ID20090203036 Френска фирма, специализирана в производство на специфично оборудване за автоматично пречистване на водата в басейни, търси дистрибутори (търговци на едро и дребно).

BCD ID20090521024 Унгарска фирма, специализирана в сензорните технологии, търси партньори за търговия, съвместно предприятие или сливане на дялове и аутсорсинг. Фирмата предлага цялостна сензорна технология, оптимизирана за дихателни приложения при хората,

BCD ID20090612039 Словашка фирма, специализирана в хранителния сектор, произвежда различни видове продукти на прах и търси партньорство за реципрочно производство. Фирмата предлага и търси търговски посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори) и реципрочно производство.

BCD ID20090626030 Арменска фирма, специализирана в производството на плодови сокове и консерви, търси търговски посреднически услуги. Фирмата се интересува също от създаването на съвместно предприятие.

BCD ID20090710021 Унгарска фирма, специализирана в производството, инсталацията и услугите за филтърни елементи и филтърни устройства, търси търговски посредници и възможности за подизпълнителство. Фирмата предлага своите услуги за дистрибуция.

BCD ID20090710028 Словашка фирма, специализирана в производство, настройка, ремонт и поддръжка на измервателни уреди, оборудване (напр. пробивни машини, фрези и др.) и машини (напр. пробивни машини, шлифовъчни машини, стругове и др.), търси сътрудничество за реципрочно производство на тези продукти и търговски посреднически услуги в областта на поправката на уреди, калибриране, лизинг на машини и оборудване, модификация на микрометри.

BCD ID20090727005 Румънска фирма, специализирана в производството на плоскости, фолиа, тръбни и пластмасови профили, търси ЕС партньор за съвместно сътрудничество с цел увеличаване на продуктовата гама на румънската фирма и изгодно дислоциране на определен процент от производството за чуждестранната фирма.

BCD ID20090727006 Румънската фирма, специализирана в производството и продажбата на продукти за пътуване и кожени изделия, търси дистрибутори или партньор от същата сфера на дейност за създаване на съвместно предприятие или обмен на дялове.

BCD ID20090728027 Немска фирма е специализирана в планиране, проверка, инсталиране и поддръжка на водопроводни системи, апарати, контейнери и цистерни, както и стоманени конструкции и системи за доставка на мрежи, електроцентрали и индустриални системи. Отделът на фирмата за планиране и изграждане осигурява инженерни услуги за изграждане, управление и завършване на проекти и търси разработчици на строителни проекти в България, Хърватска, Румъния, Руската Федерация и Словения с цел съвместни предприятия или да бъде техен подизпълнител.

BCD ID20091030017 Полска ИТ фирма, специализирана в решения за електронна търговия, информационни системи, корпоративни услуги, предлага своите услуги под формата на подизпълнителство.

BCD ID20091030025 Полска бизнес консултантска фирма търси чуждестранни фирми, започващи дейност в Полша, които се нуждаят от търговски посреднически услуги като представител и подизпълнителство под формата на комплексни бизнес консултации (търговски преговори, изготвяне на търговски споразумения, юридически съвети, придобиване на лицензи, разрешителни и др.)

BCD ID20100802003 Полска фирма, специализирана в търговията със селскостопански машини като пръскачки, комбайни или трактори, търси европейски производител на селскостопанска техника и предлага себе си като подизпълнител.

BCD ID20100802035 Немска фирма, работеща в електроиндустрията, е специализирана във вентилационни системи, сензори за налягане, време и въглероден двуокис, превключватели за налягане и измервателни уреди за течове. Фирмата търси дистрибутор в ЕС.

BCD ID20100802036 Полска фирма, специализирана в производството на продукти за довършителни строителни работи, търси търговски посредници в държавите от ЕС.

BCD ID20100803015 Унгарска фирма, с дългогодишен опит, специализирана във всички видове услуги в туристическия сектор, търси търговски посреднически услуги, продажби, представители по целия свят.

BCD ID20100804023 Полска фирма, специализирана в търговията с хранителни продукти и фуражи, търси европейски производители на фуражи и предлага дистрибуторските си услуги.

BCD ID20100804026 Полска фирма, специализирана в рекуператорни системи, електрически услуги и монтаж на климатици, търси европейски партньори с лиценз за продажба на рекуператорни системи и предлага дистрибуторските си услуги.

BCD ID20100805004 Фирма в Литва, специализирана в производството на мебели, врати и различни дивани от естествено дърво, търси търговски посреднически услуги и предлага партньорство с аутсорсинг/ договор за подизпълнение.