БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2009

БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2009

ЕЕN-090901
Литовската фирма TAUMONA, произвежда дървени и тенекиени изделия (вътрешни и външни врати със стандартни и нестандартни размери, рамки за врати, компоненти за мебели – плоскости, масив, MDF), а също така предоставя услуги по техническа термоизолация. Фирмата търси партньори за дистрибуция и техническо сътрудничество.

ЕЕN-090902
Литовското предприятие CITREUM произвежда автоаптечки, също така търгува на едро с други автоаксесоари. Фирмата търси търговски посредници.

ЕЕN-090903
Чешката фирма URC Systems, spol.s.r.o. търси бизнес партньор — представител в България. Фирмата се занимава с разработка на специализиран софтуер; разработване и производство на промишлени компютри и специализирано оборудване; проектиране и разполагане на компютърни мрежи, системи за сигурност и контрол и захранващи мрежи; интегриране на специализирани комуникационни системи; разработване на системи за заглушаване на радио управляеми самоделни взривни устройства (RCIED); проектиране и разработване на информационни системи (фирмени решения).

EEN-090904
Чешки машиностроителен завод, производител на заварени и монтирани метални конструкции, търси български фирми с дейност в областта на машиностроението (строителни фирми за складови, мостови и други конструкции, фирми, занимаващи се със земеделски или строителни машини и техните компоненти и др.).

EEN-090905
Фирма от Гърция предлага мраморни плочки и слабове в различни цветове и с различна обработка. Фирмата предлага също гранитни плочи, цимент, алуминиеви профили, врати с висока степен на сигурност и аксесоари за баня.

EEN-090906
Литовска фирма е специализирана в производството на полистиренови листове за хладилници, включително наслоени листове с антибактериално покритие с дебелина от 0.2 мм до 6.0 мм и широчина на листа 800 мм (до 500 тона месечно); както и полистиренови и полипроплиленови чаши и чинии с различни диаметри. Фирмата предлага също доставка на стъклени врати с алуминиеви профили по заявка на клиента. Сертифицирана е по ISO 9001 и ISO 14000. Фирмата търси нови партньори с цел разширяване на своите пазари.

EEN-090907
Румънска фирма, специализирана в производството на широка гама химически продукти с прилошение в промишлеността и домакинството, търси партньорство с българска фирма за сътрудничество в производството и дистрибуцията.

EEN-090908
Турска фирма, специализирана в извършване на висококачествени транспортни услуги за външнотърговски фирми чрез шосеен, железопътен и морски транспорт, както и митнически и складови услуги, търси сътрудничество с подобни фирми от България.

EEN-090909
Турска търговска фирма, специализирана в търговия с шоколад, желае да установи контакти с български фирми, вносители на шоколад.

BCD ID 20090812001
Словашки производител на контейнери и други изделия от метал желае да работи като подизпълнител.

BCD ID 20090811024
Полска фирма, специализирана в производство на продукти от жици, тръби и метални отливки, търси потенциални разпространители и посредници.

BCD ID 20090810037
Немски производител на патентован продукт, който може да се използва за затваряне, носене и съхранение на торби, съдържащи насипни материали, търси партньори за разпространение. Фирмата се интересува и от реципрочно производство с фирми от Източна Европа и САЩ. Партньорът трябва да има опит в отливки, да бъде гъвкав и да може да произвежда дори малки количества навреме.

BCD ID 20090810009
Чешка фирма, специализирана в производство на машини за дървопреработвателната промишленост, поправки и модернизиране, търси посредници.

BCD ID 20090810005
Немска фирма, специализирана в производство на иновативни и здравословни столове за възрастни и деца, търси търговски посредници в България. Партньорът трябва да притежава познания за местния пазар, да бъде финансово стабилен и ориентиран към клиентите.

BCD ID 20090818012
Унгарска фирма, специализирана в производство на асансьорни части, предлага подизпълнение на фирми, занимаващи се с производство на асансьори и контролни системи за асансьори.

BCD ID 20090910013
Датска търговска фирма търси производители на романтични декоративни съдове за вечеря (чинии, чаши за вино и др.) в Европа.

BCD ID 20090909008
Унгарска фирма, специализирана в разработването и производството на селскостопански, горски, овощни и винарски монтиращи се машини и метални структури, търси търговски посредник и предлага да бъде подизпълнител.

BCD ID 20090907010
Полска фирма, специализирана в проектиране и инсталация на противопожарни системи, предлага подизпълнителски услуги и аутсорсинг.

BCD ID 20090907001
Немска фирма, която е специализирана в дозирането на флуиди, т.е. течности и газове, в минимални количества дози посредством специална микро-дозираща модификация, търси и предлага търговско посреднически услуги. Фирмата също така се интересува от реципрочна дистрибуция и маркетингово сътрудничество.

BCD ID 20090915015
Утвърдена немска фирма, специализирана в производството на висококачествени алуминиеви врати и гаражни врати, търси възможности за съвместно предприятие, търговски посредници и франчайз партньори.

BCD ID 20090914046
Унгарско голямо предприятие е специализирано в обновяване и подмяна на пътната настилка от асфалт, покриващи шосетата и магистралите (мостове). Фирмата търси партньори за подизпълнение / аутсорсинг договори.

BCD ID 20090914033
Румънската фирма, специализирана в търговия на едро с облекло и обувки, търси реципрочно производство и подизпълнение в Европа.

BCD ID 20090910008
Литовската фирма, специализирана в производството на печатни платки (PCB), търси търговски посредник, реципрочни споразумения за производство и партньори за подизпълнение / аутсорсинг.

BCD ID 20090925025
Българска фирма, специализирана в производството на смески, концентрати и добавки за производството на фураж, търси услуги, търговски посредник, франчайзинг, транспортни и логистични услуги, партньори за джойнт-венчър, реципрочно производство и подизпълнители. Фирмата има интерес и в замяна на акции или продажба на част от компанията.

BCD ID 20090924033
Естонска фирма, занимаваща се с производство и продажба на едро на оборудване и машини за строителството, селското стопанство, горското стопанство, търси представители и посредници.

BCD ID 20090924022
Литовска фирма, специализирана в производството на сладкарски изделия и шоколад, търси търговски посреднически услуги.