БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2009

БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2009

ЕЕN-091001
Румънска компания, специализирана в производството на горещо валцовани стоманени профили, търси партньори в България, които биха проявили интерес за търговия с този вид изделия.

ЕЕN-091002
Български предприемач предлага изпълнение на поръчки за дребни детайли от цветни метали – алуминий, бронз и др.

EEN-091003
Румънски търговски посредник иска да установи контакт с производители и търговци на захар от България, от името на свои клиенти, които търсят да закупят захар.

ЕЕN-091004
Българска фирма, производител на цялата гама строителни дюбели, електрически кутии за скрит монтаж, скоби за електрически проводници, търси пласмент на продукцията си. Предлага комисионна при проджба.

BCD ID 20090924017
Полска фирма, специализирана в производството на стъкло, аквариуми, риби купи, терариуми, шкафове за аквариуми и терариуми, аквариумни капаци за осветление и аксесоари за аквариум, търси агенти, представители и дистрибутори (търговец на едро и други), търсещи сътрудничество. Фирмата се предлага за реципрочно производство или като подизпълнител.

BCD ID 20090924015
Полска водеща фирма в областта на лазерното рязане, огъване и заваряване на метални листове, предлага подизпълнение.

BCD ID 20090924008
Полска фирма, специализирана в подготовката и изпълнението на проекти за спестяване на енергия предлага подизпълнение.

BCD ID 20090924002
Един от най-големите производители на прозорци и врати в Полша търси бизнес партньори в страните от Централна и Източна Европа. Компанията търси търговски посредници, развита мрежа за дистрибуция в поне една европейска страна и производители на елементи за прозорци и врати за извършване на аутсорсинг дейности на полската компания. Фирмата също така предлага производствени услуги, за да стане подизпълнител на чуждестранни партньори.

BCD ID 20090924001
Немска фирма, работеща в областта на строителното инженерство, технологии за смеси и инженерни системи, търси услуги, търговски посредник, франчайз и предлага и търси реципрочно производство в Европа.

BCD ID 20090923024
Полска фирма, специализирана в производството на ортопедични и рехабилитационни съоръжения, изкуствени крайници, инвалидни колички и друго медицинско оборудване, търси дистрибутори извън Полша.

BCD ID 20090922021
Полската фирма, предоставяща услуги по обработка на метали, като например струговане, фрезоване и шлайфане с използване на високи технологии и модерни CNC машини, предлага аутсорсинг дейности.

BCD ID 20090922018
Румънски доставчик за широк кръг от услуги по производството на електроника (EMS) в смесена технология с високи стандарти за качество, предлага своя капацитет като подизпълнител.

BCD ID 20090922016
Полска фирма, занимаваща се с електроинсталации, основно с монтаж на шкафове кабинки, дистрибуция и управление на ел. табла, желае да стане подизпълнител в областта на монтажните дейности и предлага да стане търговски посредник в областта на електроинсталациите и свързани с него отрасли (климатизация, отопление и вентилация).

BCD ID 20090922001
Унгарска фирма, специализирана в производството и дистрибуцията на медицински продукти и продукти от здравословна блатна кал (торф), която също така извършва персонални обучения и помага за изграждане на нова среда за калолечение, търси услуги на търговски посредник и партньори за съвместно предприятие. Фирмата също така предлага да бъде посредник на чуждестранни партньори за търговия на подобни продукти.

BCD ID 20090921020
Немско средно голямо инженерингово предприятие предлага широка гама от услуги и подизпълнителство на клиенти от сектора на промишлените храни. Комбинацията от специализирани инженери и мениджъри на проекти прави дружеството един силен партньор както за малкия бизнес, така и за мултинационални компании. Фирмата търси партньори за предлаганите от нея подизпълнителски и аутсорсинг дейности.

BCD ID 20090921008
Унгарска фирма, работеща в областта на производството и търговията с белен чесън и млян червен пипер като подправки, търси търговски партньори посредници и предлага да бъде подизпълнител на заинтересовани партньори.

BCD ID 20090921006
Полско МСП, занимаващо се със звукови бариери, "чисти стаи" и други дейности по аранжировка на интериора, свързани с устойчивост към звук и вентилация, търси търговски посреднически услуги и предлага подизпълнителски дейности.

BCD ID 20090918022
Литовска фирма, специализирана в търговия с продукти от дърво, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори).

BCD ID 20090915001
Литовска фирма, специализирана в областта на геодезичните проучвания, търси подизпълнители / партньори за аутсорсинг дейности.

BCD ID20091002025
Немска фирма, специализирана в търговията с потребителски стоки (приспособления и търговски стоки) има установена търговска връзка с Гана / Западна Африка и предлага и търси търговски посреднически услуги. Освен това са възможни и подизпълнителски дейности.

BCD ID20091002005
Чешка фирма, специализирана в производството на прецизно изработени части посредством ЦПУ струговане и фрезоване, предлага подизпълнение.

BCD ID20091001007
Чешка фирма, специализирана в леярството, производството на форми и рязането на метал, търси търговски посредници, партньори за реципрочно производство и предлага своите логистични услуги и подизпълнение.

BCD ID20090930021
Чешки производител на различни продукти от полиуретанова пяна (надуваеми лодки, палатки с надуваеми структури, надуваеми дюшеци) търси дистрибутори.

BCD ID20090929029
Естонски производител на дървени играчки търси търговски посредник.

BCD ID20090929007
Унгарска металургична фирма (занимаваща се с ЦПУ плазмено рязане), търси търговски посреднически услуги. Унгарската фирма предлага и търси реципрочно производство и подизпълнителски дейности в областта на ЦПУ плазмено рязане.

BCD ID20090928001
Немска фирма, специализирана в медицинската техника, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20091008018
Австрийска фирма предлага лиценз за производство и бутилиране в иновативни контейнери със специален дизайн на различни течни продукти (напр. бутилки с формата на контурите на дадена държава). Тя търси търговски посредници, франчайз и джойнт-венчър партньори в Европейски съюз.

BCD ID20091007036
Полска фирма, занимаваща се с логистика, търси бизнес партньори. Тя предлага широк кръг от логистични услуги, модерно пространство за съхранение и складове.

BCD ID20091007010
Унгарска фирма, специализирана в разработването, производството и дистрибуцията на семейство микробиологични бактериални продукти за подхранване на почвата, търси търговски посреднически услуги и предлага да бъде подизпълнител.

BCD ID20091006010
Чешка фирма, специализирана в производството на инструменти за пресоване, машини за хартиената промишленост и дървообработване и пресоване на метални компоненти, търси търговски посредници и предлага да бъде подизпълнител.