БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2011

МЕБЕЛИ И ДЪРВООБРАБОТКА

BCD ID20110509007
Гръцка компания, един от най-динамичните производители на дъбов паркет и нарязан дървен материал, създадена в Атина през 1969 г. търси инвеститори или купувач за дъскорезницата си в Босна (Srbac).

BCD ID20110509017
Полска компания, специализирана в магазините за мебели и оборудване, търси търговски партньори и посредници. Фирмата също е заинтересована от сътрудничество в областта на съвместното предприятие, реципрочно производство и подизпълнение / аутсорсинг дейности с дружества от същия сектор.

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

BCD ID20110509006
Австрийска група архитекти търси партньори за джойнт-венчър и подизпълнители в планирането на градската инфраструктура, обществения транспорт и жилищните сгради.

BCD ID20110510004
Словашкa компания, специализиранa в изграждането на промишлени и селскостопански сгради и оборудване, предлага подизпълнение.

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

BCD ID20110510005
Френска компания, специализирана в производството на маслини и зехтин, търси вносител, дистрибутор и / или търговец на едро.

BCD ID20110510019
Испанска компания, производител на млечни и немлечни кремове за хлебни и сладкарски изделия, търси търговски посредници.

BCD ID20110511015
Италианска фирма, специализирана в производство на пресни колбаси и сушени меса, търси търговски посредник.

BCD ID20110512017
Словенски производител на оборудване за клане на домашни птици (линии за цялостно клане), общо оборудване за хранително-вкусовата промишленост и други машини и оборудване, а също и специализирана във възстановяването на оборудване втора ръка, търси търговски посреднически услуги и подизпълнение / аутсорсинг дейности.

BCD ID20110512036
Италианска компания, специализирана в производството на бира, търси търговски посреднически услуги (агенти, дистрибутори).

BCD ID20110513030
Италианска компания, базирана в Сицилия, специализирана в производството на твърда пшеница за изделия от грис, е един от най-активните и динамични отрасли днес за храните в Източна Сицилия и търси търговски посредник.

BCD ID20110512001
Руска компания, специализирана в отглеждането на пчели, мед и пчелен восък, търси търговски представители.

ТЕКСТИЛ

BCD ID20110509016
Турска компания, специализирана в производството на синтетични и еластомерни прежди за всякакво приложение, търси търговски посредник. Фирмата е отворена също за съвместно предприятие.

BCD ID20110509019
Британската компания, специализирана в аналитичните услуги, със специално отношение към изискванията на текстилната индустрия, предлага обслужване като подизпълнител или доставчик на външни изпълнители.

BCD ID20110512024
Полска фирма, специализирана в производството на дамско бельо, търси търговски посредници и дистрибутори.

МЕТАЛООБРАБОТКА И МАШИНОСТРОЕНЕ

BCD ID20110510012
Датски производител на алуминиеви и стоманени скелета, и алуминиеви и дървени стълби търси партньори, които да действат като вносители или дистрибутори на продуктите.

BCD ID20110511028
Чешка инженерна компания с опит в производството на тежки инженерни части, лазер, рязане с ЦПУ и кислород, предлага безплатен производствен капацитет и подизпълнители в областта на превозни средства, железопътното строителство и автомобилната индустрия. Фирмата разполага със собствени камиони и е в състояние да доставя продуктите директно на своя клиент.

BCD ID20110512007
МСП от Германия (Източна Саксония) търси партньор, с който ще е способен да установи връзка за подизпъленение. Компанията се интересува от аутсорсинг за произвежданите от него рамки за колелета в страните от ЕС. Рамките са произведени от алуминий. Сътрудничеството може да стартира през 2011 и има възможност за разширяване на асортимента с нови продукти.

BCD ID20110512012
Словашка компания, ангажирана предимно в производството на машини за рециклиране на вторични суровини и машини за изправяне и рязане на тел, търси дистрибутори и подизпълнители.

BCD ID20110512039
Немска компания, специализирана в производството на метални продукти, като висококачествени домакински ножове, търси дистрибутори или агенти в Европа.

ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА

BCD ID20110509005
Финландска компания, работеща в сферата на технологиите с отпадни води, търси търговски посредник за различните страни в Европа за нови и патентовани съоръжения за отпадни води. Представителите трябва да имат силна съществуваща продажбена мрежа или други начини и контакти за обслужване на субекти, действащи в пречистването на отпадните води.

BCD ID20110509012
МСП от Великобритания, специализирано в производството на енергийно ефективни осветителни системи за индустриални и комерсиални цели, с енергоспестяване от 50 - 80% търси партньори, агенти и търговски представители в Европа за развиване на нов бизнес.

BCD ID20110511004
Британска компания е специализирана в консултациите за околната среда и биоразнообразието. Фирмата търси партньори за търговски услуги (дистрибуция) и специализирани подизпълнители за инсталационни услуги. Търсят се партньори за сътрудничество в разработването на различни видове монтаж и нови услуги на базата на джойнт венчър.

BCD ID20110511007
Руска компания, производител на електрически отоплителни уреди, търси търговски представители в чужбина.

BCD ID20110511027
Чешка компания за производство на камини, водни радиатори и климатични системи, търси търговски представител в чужбина. Фирмата разполага със собствени камиони, така че е в състояние да доставя продуктите директно на клиентите.

BCD ID20110512004
Македонска компания, специализирана в инженеринга с огромен предишен опит, предлага услуги на чуждестранни инвестиционни компании, като проектиране и консултации при разработването на проекти в хидро, енергийния и екологичния сектор и да инвестира в търговски енергийни проекти за производство на електричество (малки водноелектрически централи, соларни и вятърни станции). Освен това, компанията се предлага като търговски посредник (представител) на чуждестранни прозиводители на турбини.

BCD ID20110513035
Сръбска компания, която извършва онлайн търговски обмен на рециклируеми материали, търси търговски посредници и възможности за съвместно предприятие.

BCD ID20110513031
Гръцка компания, специализирана във възобновяемата енергия, търси партньор за съвместно предприятие и лицензионни споразумения.

BCD ID20110513003
Полска компания търси сътрудничество с компании, работещи с LED/OLED технологии (за осветление или други цели) и устройства за зареждане (цялостно пестене на електрическа енергия за къщи и малък бизнес, нови преносими енергийни източници). Фирмата се предлага като дистрибутор или агент и желае да въведе тези продукти на полския пазар, както и да разработва съвместно нови приложения за LED технологии за зареждане.

BCD ID20110512018
Сръбска компания, специализирана в сектора на третиране на водите и инструментите за мониторинг на замърсените с петрол води, търси дистрибутори в страните от ЕС.

BCD ID20110512015
Унгарска компания, специализирана в сферата на проектирането и дистрибуцията на мощни системи за светлодиодово осветление за топлeне на птици, търси дистрибутори и търговски посредници в Европа.

BCD ID20110511002
Немска фирма, осигуряваща поддръжка и реинженеринг на електрически мотори / генератори и насочващи механизми, търси партньори в Източна Европа за взаимно разпространение и подизпълнители.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

BCD ID20110509014
Литовска компания е специализирана в съвременните логистични решения, логистични услуги и спедиция (експедиция). Компанията предлага търговски посредник, подизпълнител / аутсорсинг дейности и транспорт / логистични услуги. Дружеството също търси партньор, за образуване на съвместно предприятие.

BCD ID20110509015
Турска компания, работеща в областта на международния транспорт, търси компании за оказване на съдействие при транспорт.

ОБУЧЕНИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

BCD ID20110510009
Датска фирма, която разработва инструменти за управление на знанията за отдели за обслужване на клиенти, за споделяне знанията за отстраняване на технически проблеми, търси партньори, които да действат като търговски посредници (агент, представител, дистрибутор) и изпълнители за своите продукти в различни географски райони.

BCD ID20110512003
Руска компания, специализирана в консултациите за бизнес и управление на финансовото планиране и оценка, предоставяща цялостно бизнес планиране, търси партньори за съвместно предприятие, както и компании, нуждаещи се от аутсорсинг, също и от подизпълнители.

BCD ID20110512043
Френска фирма, специализирана в анимирането и създаването на бизнес мрежи, търси лицензирани партньори и франчайзополучателите за насърчаване на неговото изпълнение чрез метода за консултации. Предвижда се търговско споразумение.

ИКТ (IT)

BCD ID20110509013
Испанска компания, фокусирана в продуктите SharePoint и технологичните платформи, които разработват интернет добавки за разширяване на функционалността, техническата мощност и изпълнението на проекти в средно големи предприятия, търси търговски посреднически услуги (посредник, представител, дистрибутор).

BCD ID20110510018
Великобританско МСП с трайно присъствие във фармацевтичната индустрия е разработило утвърдени софтуерни решения за електронно управление на значителна част от производствения процес - например определяне на работните инструкции, електронно събиране на данни за партидата и създаването на партиден запис. Компанията търси дистрибутори за разширяване на бизнеса си в Европа.

BCD ID20110511022
Полска фирма, специализирана в компютърните технологии, предоставянето на разработен софтуер, тестването на софтуер и услуги за поддръжка на клиенти от автомобилната промишленост, работа в мрежа, телеком, безжичен интернет, битова електроника, медицина и системи за контрол в промишлеността. Действайки като дългосрочен технологичен партньор, компанията си сътрудничи с международни корпорации за осигуряване на висок клас услуги и гъвкавост, и желае да бъде подизпълнител на компаниите от ЕС.

BCD ID20110513036
Италианска компания, предоставяща електронни решения до ключ в областта на телекомуникациите, инсталирането и управлението на услуги за радари и телекомуникационни станции, търси партньори за съвместни предприятия и логистични услуги.

BCD ID20110514001
Малка сръбска компания, специализирана във висококачествен лещовиден 3D дизайн и услуги, търси търговски посредник, реципрочно производство със сродни фирми и дейности по подизпълнение / аутсорсинг.

BCD ID20110512030
Компания, която произвежда съоръжения за поддържане на системи за телефонни комуникации, предлага продуктовата си линия на компании, които да станат дистрибутори.

BCD ID20110512033
Сръбска компания, произвеждаща софтуер и хардуер, който увеличава скоростта на финансовите данни и работата на nvidia/cude платформи, търси дистрибутори в ЕС.

ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ И ОПАКОВКИ

BCD ID20110510001
Руска компания, специализирана в производството на опаковки, търси партньори за дистрибуция.

BCD ID20110512029
Румънска компания, специализирана в производството на мастило за принтери, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20110512035
Румънска компания, произвеждаща принтерно мастило, желае да бъде дистрибутор на флексографични мастила, бои, необработени материали за пластмаси.

ДРУГИ

BCD ID20110509009
Немска компания, работеща в областта на обработката на смола, стъклени влакна и кварцови влакна търси и предлага услуги, търговски посредник, както и продажба / придобиване на цялата фирма или част от нея.

BCD ID20110509011
Италиански хотел, специализиран в хотелиерските дейности, търси агенти и дистрибутори за насърчаване на услугите си в чужбина.

BCD ID20110510014
Гръцка фирма, специализирана в производството на турбини и внос-износ на естествени продукти от камък, търси бизнес-партньор, който предлага търговски посреднически услуги.

BCD ID20110510020
МСП от Великобритания е разработило иновативно устройство за употреба в голф игрищата. Устройството се състои от подложка, място за съхранение на топки, електроника и мотор за автоматично подаване на топките към голф играча. Компанията търси търговски агенти или франчайзи за разпространение на продукта сред голф играчите в Европа.

BCD ID20110511010
Унгарска компания, специализирана в диагностицирането на различни видове гъбични инфекции на човешкото тяло, търси търговски посредници и се интересува от съвместно предприятие.

BCD ID20110511018
Полска фирма, производител на иновативен аудио гайд за музеи, търси дистрибутори в Европа.

BCD ID20110511019
Турски бижутер, специализиран в проектирането на златни пръстени, обици и други произведения от злато, може да проектира различни продукти по желание на клиента.

BCD ID20110512002
Руска компания е специализирана в производството на кабели за бита и малки шнурове и въжета с различни цветове, ширити и размери. Компанията търси свои представители в различни европейски и неевропейски страни, за разпространяване на продукцията си.

BCD ID20110512011
Немска компания, специализирана в инсталирането на съоръжения за офиси за физиотерапия и центрове за рехабилитация, предлага сътрудничество при подизпълнение.

BCD ID20110512025
Компания от Великобритания, създаваща филмова продукция, търси нови възможности и партньори от европейски компании, желаещи да произвеждат филми за продажба в Англия или Великобритания. Тези филми могат да включват, но не се ограничават до такива, промоционални филми, ръководства за потребителя, за направата на клипове, филми за безопасност и здраве, и ръководства за съоръжения. Търси се съвместно предприятие и споразумения за подизпълнение.

BCD ID20110512041
МСП, базирано във Великобритания, е разработило пластмасова пръчка за хвърляне на кучета, като алтернатива на традиционните дървени пръчки и търси дистрибутори в Европа.