БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2010

 EEN-100601
Румънска фирма, специализирана във формоване на пластмасови изделия, търси партньори с цел разширяване на своите пазари. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000.

EEN-100602
Румънска фирма, производител на брикети от дървени стърготини с калоричност 443 Кcal/кг, търси партньори с цел износ на продукцията в европейските страни.

EEN-100603
Румънска инженерингова фирма, която предлага специализирани услуги в областта на обществените поръчки, управление на проекти, технически надзор, разработване на проекти и др., търси партньори.

EEN-100604
Румънска фирма, специализирана в производство и монтаж на стоманени конструкции, пречиствателни инстталации, съоръжения за металургичната и химическата промишленост и др. търси партньори в България.

BCD ID20100427031
Френска фирма, специализирана в производството на бойлери и метални конструкции, е разработила патентована скеле система на колела, изработена от стомана и алуминий и търси партньори, способни да произведат и дистрибутират този продукт. Фирмата предлага подизпълнителство или лицензионно споразумение на потенциалните партньори.

BCD ID20100427034
Иновативна немска фирма, която е разработила, произвежда и продава естествени хранителни добавки, ветеринарни лекарства и продукти за грижа за тялото и хигиена, търси търговски посредници.

BCD ID20100428025
Френска фирма е разработила нова концепция за плъзгащи се врати на шкафове, позволяваща максимална отворена площ. Фирмата търси индустриален партньор, желаещ да произведе продукта и да го дистрибутира в своята търговска мрежа.

BCD ID20100429004
Сръбска туристическа агенция предлага бизнес сътрудничество на туристически агенции от Европа.

BCD ID20100429007
Руска фирма, специализирана в оборудване за цистерни от неръждаема стомана за хранителната индустрия, търси партньор в областта на оборудване за производство на храни.

BCD ID20100429027
Унгарска фирма, работеща в областта на търговията на едро с луминесцентни бои, търси търговски посредници в Европа.

BCD ID20100505026
Турска фирма, произвеждаща резервни части за автомобили, предлага аутсорсинг дейности. Турската фирма е отворена и за реципрочно производство.

BCD ID20100504018
Чешка фирма, специализирана в производството на козметични продукти за кола, търси дистрибутори и предлага подизпълнителство. Фирмата е отворена за производство на продукти под марката на потенциален партньор.

BCD ID20100504017
Чешка фирма, специализирана в производството на агенти за импрегниране на обувки и текстил, търси дистрибутори и предлага подизпълнителство.

BCD ID20100504014
Чешка фирма, специализирана в производството на антикорозионни агенти, търси дистрибутори и предлага подизпълнителство.

BCD ID20100504010
Корейски производител на touch screen екрани търси партньор за дистрибуция и продажба на своите продукти. Фирмата е отворена също за производство на оригинално оборудване на даден производител. Типът екрани са устойчиви touch screens и обемни touch screens. Потенциалният партньор трябва да е фирма, която интегрира такива екрани и дисплеи в системи в следните области: индустриално и медицинско оборудване, POS системи (пост терминали в магазини, хотели и ресторанти), банкиране, игри и забавление, военни дейности, транспорт, будки с обществен достъп и образование.

BCD ID20071106024
Испанска фирма, специализирана в производството на мед в големи количества, търси агенти и дистрибутори. Фирмата търси също партньори за пакетиране и маркетинг на меда.

BCD ID20080828019
Белгийска фирма с опит в разработка на софтуер, разпространение и продажби, представяне на технически машини и продукти за строителството, предлага да стане търговски посредник за тези продукти.

BCD ID20081211055
Испанска фирма, специализирана в услуги за парници и интензивни селскостопански технологии, търси агенти, дистрибутори и реципрочно производство. Фирмата предлага също техническо сътрудничество и инженерна помощ.

BCD ID20090112005
Испанска фирма, производител на климатични контролери и автоматизирани системи за използване във ферми и селски стопанства, търси агенти и дистрибутори.

BCD ID20090112006
Италианска фирма (Сицилия), специализирана в производство на покрития от въздушни мехурчета, търси партньор, произвеждащ гранули от LDPE и LLDPE.

BCD ID20090401032
Руска фирма, работеща в областта на дърводобива и производството на дървен материал за индустриални нужди, търси съвместно предприятие и предлага сливане или обмен на дялове.

BCD ID20090414006
Унгарска фирма, специализирана в обработка на метал, предлага възможности за подизпълнителство и реципрочно производство.

BCD ID20090415007
Словенска фирма, специализирана в производството на различни видове зъбни колела, трансмисионни кутии и шлосерска търговия, търси дистрибутори за продажба на своите продукти в съответните държави. Фирмата се интересува също от дейности по подизпълнителство и аутсорсинг (подизпълнител или възложител по договор), реципрочно производство и съвместно предприятие.

BCD ID20090417024
Руска фирма, работеща в областта на рециклиране на дървени отпадъци, търси споразумение за съвместно предприятие, реципрочно производство и подизпълнителски/ аутсорсинг дейности.

BCD ID20090420011
Словенска фирма, специализирана в производство на продукти от пластмаса и еластомери, също занимаваща се с изработка на инструменти, търси дистрибутори за продажба на своите продукти в съответните държави. Фирмата се интересува също от подизпълнителски услуги (подизпълнител или основен възложител по договор), реципрочно производство, франчайз и съвместно предприятие.

BCD ID20090420031
Словенска фирма, специализирана в леене на части от алуминиеви сплави, търси дистрибутор за продажба на своите продукти в съответните държави. Фирмата се интересува също от реципрочно производство, съвместно предприятие, обмен на дялове и подизпълнителски/ аутсорсинг дейности (подизпълнител или основен възложител по договор)

BCD ID20090420035
Словенски клъстър за метали е обединение на фирми доставчици. Основната му дейност е снабдяване на автомобилната индустрия. Интересуват се от реципрочно производство в автомобилната индустрия и подизпълнителски/ аутсорсинг дейности (подизпълнител или основен възложител по договор).

BCD ID20090506026
Руска фирма, занимаваща се с производство и доставка на екологични дървени къщи и други конструкции, изработени от цилиндричен дървен материал, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20090506038
Руска фирма, занимаваща се с разработка на софтуер за сертификационно тестване, търси реципрочно производство.

BCD ID20090513029
Полска фирма, специализирана в търговия със земеделски машини, резервни части и широка гама аксесоари, предлага търговско-посреднически услуги.

BCD ID20090518002
Руска фирма, специализирана в производство на хранителни съставки за производство на храни, търси създаване на съвместно предприятие.

BCD ID20090518005
Руска фирма, специализирана в производството и доставката строителни вибратори (повърхностни и дълбочинни) и вибро плочи, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20090522031
Италианска фирма, специализирана в производството и търговията на платове, завеси, декоративни стенни панели, вътрешна декорация и дизайн, търси дистрибутори, агенти и представители.

BCD ID20090527042
Полски производител на иновативни вятърни турбини (за вятърни генератори на енергия) търси подизпълнители и дистрибутори.

BCD ID20090806021
Шотландски доставчик на обработен пясъчник за строителна облицовка и зидане на стени търси дистрибутори и занимаващи се със строителния сектор в Европа. Фирмата търси също свързани с това транспортни/ логистични услуги. Фирмата се интересува и от намирането на строителен партньор за участие в търгове за обществени поръчки в Европа.

BCD ID20090824007
Турска фирма, специализирана в производството на всички видове продукти от ковано желязо, търси търговско сътрудничество и реципрочно производство с европейски партньор.

BCD ID20091023016
Турска фирма в областта на строителството и добива на продукти като мрамор, травертин и варовикови камъни, търси пазари, вносители, износители и дистрибутори за своите продукти. Фирмата търси също и предлага търговски посреднически услуги.

BCD ID20091026016
Италианска фирма, специализирана в производството на типичен продукт от Калабрия, с бадеми и фъстъци, търси фирма, специализирана в търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

BCD ID20091201048
Испанска фирма, специализирана в машинно изработване на прецизни малки средно големи детайли, търси подизпълнителско сътрудничество.

BCD ID20091202001
Руска фирма, специализирана в разработването на медицински изделия и комплекси, занимаваща се с производство и реализация на своята продукция, търси търговски посредници и предлага споразумение за съвместно предприятие.

BCD ID20100428002
Турски производител на машини за медицината, хранително-вкусовата промишленост и бижутерията търси търговски посредници и предлага аутсорсинг.

BCD ID20100428005
Френски производител на лампи от коприна търси партньори за реципрочно производство на копринени буби.

BCD ID20100429013
Белгийска фирма за прецизно струговане и фрезоване в малки серии търси подизпълнител за средно големи и големи серии и/или предлага търговско-посреднически услуги за допълнителни технологии (шлифоване, електроерозионна обработка, кабелна електроерозионна обработка и други) за производство на прецизни метални части.

BCD ID20100507019
Малка словашка фирма е разработила велосипед с 1kW бензинов двигател. Велосипедът може да се използва за придвижване в градска среда и от/ до близки села. Фирмата търси търговски посдредници.