БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - МАЙ 2013

20130419016
Немска фирма, специализирана в областта на логистиката, предлага на заинтересованите бизнес партньори всички услуги и възможности за съхранение / складиране и дистрибуция на стоки в центъра на Средна Европа, германските и европейските пазари. Възможно е създаване на джойнт венчър.

20130419006
Финландска компания предлага уникална система за запис на видео, която следва целта си и автоматично споделя видеото към потребителите на собствен акаунт в Мрежата. Компанията търси търговски посредници (дистрибутори, агенти, представители), за да разшири дейността си във всички европейски страни.

20130419004
Фирма със седалище в Румъния, работеща в областта на търговията на едро с метални руди и метали, предлага услугите си като дистрибутор и търси партньори от ЕС за подизпълнителски дейности.

20130418002
Българска софтуерна компания, работеща на пазара на технологиите повече от 8 години, търси възможности за аутсорсинг / подизпълнителски дейности с надеждни партньори. Фирмата проектира, разработва и внедрява гъвкави софтуерни системи и цялостни ИТ решения. Фирмата също така предлага и насърчава продукти със собствена марка софтуер и предлага индивидуален подход към изискванията и спецификациите cheap prom dresses на всеки клиент.

20130418001
Средна полска компания от сектора на геодезическото заснемане с 15 години опит предлага услугите си като подизпълнител на фирми, ангажирани в строителството на железопътни линии, магистрали, големи сгради и пътища. Малки поръчки също са добре дошли.

20130417036
Компания, базирана във Великобритания, специализирана в интериорния дизайн, дървообработването и производството на мебели, търси представители и дистрибутори в ЕС и извън него.

20130417035
Счетоводна фирма от Великобритания търси търговски посреднически услуги (агенти, представители) и местни доставчици на счетоводни и банкови услуги, за да разшири портфолиото си от услуги, като предлага и търси аутсорсинг / подизпълнителски дейности.

20130417034
Британска компания произвежда уникален вид студено пресован зехтин в дизайнерски опаковки. Фирмата предлага търговски посреднически услуги и търси агенти, представители и дистрибутори в ЕС и извън него.

20130417031
Италианска фирма, специализирана в производството на продукти, съставени от каучук за метални части, търси търговски партньори (дистрибутори, представители, агенти) в цяла Европа.

20130417027
Белгийска компания, активна в международната търговия, консултации и финансови пакети, предлага търговски посреднически услуги и подизпълнителски дейности в следните сектори: суровини и минно дело, оборудване, строителни, производствени продукти, мебели. Компанията е готова да създаде джойнт венчър.

20130417025
Френска компания е специализирана в услуги, свързани с химични регламенти, екодизайн за индустриални вериги за доставки и разработване на софтуери за пълно спазване на нормативните уредби. Фирмата предлага подизпълнителски дейности на партньори за сътрудничество в различни области на химичните вещества, участие в клъстери и организиране на семинари, B2B срещи, конференции на заинтересованите партньори от промишлеността, федерации, търговски камари и фирми, засегнати от различните регламенти в Европа и извън нея.

20130417023
Руска фирма, специализирана в продажбата на сух лед и услуги за промишлено почистване (с помощта на сух лед), предлага своите подизпълнителски услуги на чуждестранни предприятия (от храните и земеделието, кафенета, ресторанти, магазини за хранителни стоки и т.н.)

20130417020
Полско МСП, ангажирано в строителството и производството на сглобяеми пасивни и енергийно ефективни компонентни сгради, използващи иновативни строителни техники, желае да намери партньори за търговски посреднически услуги (въз основа на лицензионен договор за изобретателя на технологията).

20130417019
Белгийска компания разпространява широка гама от пластмасови елементи за домакински уреди, училищни съоръжения, играчки и градински мебели, изработени от пластмаса, набира нови изделия, изработени от пластмаса за разпространение на белгийския пазар.

20130417014
Сръбска компания, която се занимава с търговия на едро на текстилни материали за леки и тежки дрехи за мъже, жени и детско облекло, търси партньори, търговски посредници (агенти, дистрибутори) и транспортни / логистични услуги.

20130417008
Немска фирма, специализирана в областта на опазването на монументи, търси подизпълнители за облицоване на камъни. В допълнение, фирмата търси зидари, каменни скринове и скелета за временна работа в Германия.

20130417007
Белгийска фирма, експерт в консултации, процедури и обучения в сектора на сигурността и специализирана в производството на взривни симуланти и комплекти, използвани за обучения, предлага подизпълнителски дейности за консултантските услуги, процедури и обучения в областта на сигурността на дружествата, които управляват пристанища, летища или работещи в сектора на сигурността.

20130417005
Белгийска фирма, специализирана в обществените дела в ЕС, възможностите за финансиране и услуги за развитие на бизнеса в Европа, Африка и САЩ предлага подизпълнителски услуги.

20130417004
Белгийска фирма, специализирана в производството и търговията на фармацевтични продукти предлага подизпълнителски услуги, логистична подкрепа за продукти за клинични опити и производство, инсталация, разпределение, съхранение на фармацевтични продукти.

20130416054
Белгийска фирма, специализирана в отдаването под наем на обзаведен апартамент в района на Брюксел, основно за емигранти и хора, посещаващи Брюксел, предлага търговски посреднически услуги. Компанията се интересува от реципрочно рефериране. Търсят се нови партньори, които да повишат тяхната видимост и да намерят нови клиенти. Фирмата също така предлага услугите си като подизпълнител за настаняване и подпомагане на партньори, клиенти или служители, които идват в Брюксел.

20130416049
Белгийска фирма, специализирана в областта на енергийните модули и генератори, предлага подизпълнителски дейности (като доставчик на генератори).

20130416047
Португалска компания, активна в областта на туристическите агенции е специализирана в организирането на екскурзии, разходки, екскурзии с кораб, както и услуги за пренос. Фирмата предлага своите услуги чрез подизпълнителски / аутсорсинг дейности.

20130416045
Италианска фирма, специализирана в производството на модерни стоманени мебели, търси търговски агенти и дистрибутори в цяла Европа.

20130416043
Полска компания разработва редица изключителни, специализирани детски играчки и аксесоари, имащи важно значение за развитие и стимулиране, както и образователна стойност. Фирмата търси дистрибутори за пускането им на международния пазар. Фирмата предлага възможности за сътрудничество с търговски партньори особено тези, специализирани в разпространението сред родители и бебета.

20130416041
Водещ полски производител на стомана, неръждаема стомана и метални произведения за промишлеността (т.е. стоманени конструкции, улични стълбове, мачти и стълбове, парапети и водоустойчиви компоненти от неръждаема стомана), търси дистрибутори и възлагане на подизпълнители на немски, скандинавски и други Европейските пазари. Офертата включва пълна гама от металообработващи услуги.

20130416038
Френска фирма, специализирана във всички мерки за хидрогеоложки и геотехнически анализи търси подизпълнителски дейности с фирми, които могат да произвеждат стъклени чаши от неотразяващо стъкло за техните камери.

20130416035
Полска компания има мелница и пекарна за производство на различни видове замразени тестени изделия. Фирмата предлага да стане подизпълнител за чуждестранни тестени закуски.

20130416034
Полска фирма, която е специализирана в производството на метални и алуминиеви продукти, използващи най-новото CNC оборудване (компютърно цифрово управление) за лазерно рязане и огъване, предлага транспорт / логистични услуги, съвместни възможности и възлагане на подизпълнителски / аутсорсинг дейности.

20130416030
Турска компания, създадена през 2012 г., е специализирана в производството на пластмасови и гумени профили в зависимост от проектите на своите клиенти за автомобилостроенето, бяла техника, прозорци и фасадни системи. Фирмата желае да предложи поддоговаряне на фирмите в ЕС-27, Мароко, Египет и Тунис.

20130416026
Полска компания, работеща в сектора на металите, е специализирана в търговията на хидравлични и метални изделия и производството на метални конструкции и техните елементи. Фирмата търси дистрибутори и търговски представители за техните продукти. Фирмата предлага подизпълнителски услуги за поръчаните проекти.

20130416019
Испанска фирма, специализирана в екструзия на алуминиеви профили, анодиране на алуминиеви профили, прахово боядисване на алуминиеви профили, покритие на алуминиеви профили и разработчик на системи за изграждане (фасади, врати, прозорци), търси търговски партньори (агенти, представители и дистрибутори).

20130416010
Френска фирма, специализирана в износа на вино и спиртни напитки, търси търговски посредници (винени търговци на едро, търговци на вино), за да разшири своята дистрибуторска мрежа.

20130416004
Турска фирма, специализирана в производството на листови метали и пластмаси, е създадена през 2003 г. в Измир / Турция. Фирмата предлага подизпълнение на фирми във всички страни и търси дистрибутори.

20130416003
Румънско началното училище, намиращо се в един от най-големите градове в Румъния, търси сътрудничество с други училища в Европа, за обмен на ноу-хау, информация и обучение на персонала.

20130416002
Френска фирма, специализирана в производството на художествени свещи търси подизпълнители в Европа.

20130415048
Унгарски производител на офис мебели, врати и стълбища, търси канали за продажба и дистрибутори на мебели, врати и прозорци и предлага своите производствени услуги на външни изпълнители.

20130415039
Испанска фирма, специализирана в отдаването под наем на морско оборудване предлага и търси: търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор), както и съвместно предприятие. Фирмата също така предлага подизпълнителски / аутсорсинг услуги.

20130415038
Руска фирма, специализирана в разработването и производството на хранителни добавки на базата на редки лечебни растения, производство на уникални суровини за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, търси дистрибутори и предлага създаването на джойнт венчър.

20130415036
Руска фирма, специализирана в производството на огледала, стъкла, мебели от стъкло и стъклени компоненти търси дистрибутор.

20130415033
Руска фирма, специализирана в производството на специализирани униформи, корпоративни и детски дрехи от качествени платове, предлага търговски посреднически услуги за европейските производители, които желаят да разширят пазарите си. Фирмата се интересува и от дейностите на джойнт венчър.

20130415031
Руска фирма, специализирана в производството на различни видове опаковъчни материали (фолио на балончета, стреч фолио, полипропилен, вакуумни торби, пластмасови контейнери и др.), търси търговски представител.

20130415030
Румънска водеща интернет агенция и разработчик на софтуер, фокусирана върху разработката на бизнес софтуер, многоканални решения, портали, приложения за електронна търговия, уеб-приложения, търси партньори, търговски посредници и предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности.

20130415029
Руска фирма, специализирана в автомобилни услуги и спедиция предлага своите транспортни услуги на фирми от европейските страни, които са заинтересовани от доставката на стоки.

20130415022
Руска фирма, специализирана в производството на обогатени билкови сиропи, търси търговски посредник и партньори за дистрибуция.

20130415020
Италианска фирма, специализирана в производството на безжични системи за наблюдение, търси агенти / дистрибутори за своята продуктова линия.

20130415019
Унгарски производител на обувки за деца, търси дистрибутори.

20130415017
Хърватска компания, специализирана в производството на печатарски мастила, покрития, лепила, оцветители за пластмаси, търси търговско партньорство с посредник, особено за дистрибутори на техните продукти.

20130415014
Компания от Великобритания, специализирана в предлагането на органични (био) чайове, билки и подправки, търси дистрибутори на едро в сектора на биологичните храни в цяла Европа.

20130415010
Хърватска компания, специализирана в производството и продажбите на ежедневни облекла, с акцент върху деним, предлага франчайз партньорство, както и транспортни / логистични услуги и подизпълнение на потенциални партньори.

20130415009
Испанска фирма, специализирана в производство на мебели за баня, търси търговски посреднически услуги (агенти, представители и дистрибутори).

20130415008
Полско дружество, което участва в дейности, търговско посредничество, съхранение и разпространение на различни продукти, притежава складове с пълна логистика, предлага услуги по продажби към бизнес партньори, които искат да представят своите продукти на полския пазар, или други предложения за сътрудничество. Фирмата предлага логистични услуги (складове). Фирмата търси също така и клиенти, които се интересуват от разпространение на пълномаслено твърдо сирене и сирене за студени меса (франчайзинг). Те са на разположение за сливания и съвместни възможности за джойнт венчър.

20130415006
Словенска компания, която изгражда и произвежда висококачествени сглобяеми конструкции е разработила система за изграждане на ниско енергийни сглобяеми екологични къщи, които са адаптирани към нуждите на индивидуалните нужди и идеите на своите клиенти. Фирмата търси дистрибутори, предлага подизпълнителски дейности и сътрудничество в областта на строителни проекти (реципрочно производство).

20130415005
Хърватска компания, специализирана в производството и продажбите на ежедневни облекла, с акцент върху деним, търси дистрибутори и представители на техните продукти.

20130505002
Компания от Северна Полша, специализирана в производството на ръчно изработени декоративни изделия и рекламни подаръци от кожа, дърво и филц, търси търговски представители и предлага аутсорсинг услуги в проектирането и производството на оригинални и иновативни рекламни подаръци, сувенири и джаджи.

20130503040
Великобританска компания, която предлага екологично тестване и консултантски услуги, специализирана в обработката на текстил за производствени сектори, предлага да действа като подизпълнител или външен доставчик на аналитични услуги.

20130502029
Литовска компания, специализирана в разпространението на продукти за коса и други козметични средства, предлага търговски посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори) и би желала да разпространява продуктите си в Полша, Русия и други страни в Европа. Фирмата също така търси възможност за джойнт венчър.

20130502028
Хърватски производител предлага иновативна модерна преносила тоалетна система и търси дистрибутори, инвеститори и възможно съвместно предприятие.

20130502027
Хърватска компания, която предлага продукти от каучук и пластмаса се интересува от дългосрочно търговско сътрудничество в Европа с надеждни дистрибутори.

20130502022
Финландска компания от областта на търговското представителство на високотехнологични продукти (електроника, полупроводници, телекомуникации и т.н.) във Финландия, Прибалтика и Скандинавия предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) за предприятията в ЕС и Азия. Компанията също така предлага продажби и маркетинг услуги, свързани с консултации, включително и проучване на пазара, подкрепа за търсене на партньори, адаптиране на процеса на продажбите на местно и т.н..

20130502017
Шведска компания, основана през 2012 г., е специализирана във вносни и износни услуги. Шведската компания желае да продава мед, соя и суров каучук и търси дистрибутори в 27-те страни членки на ЕС.

20130502013
Унгарска компания, активна в областта на металните продукти, производство и металообработване предлага на своите подизпълнители възможности и логистични услуги в ЕС и извън него.

20130502011
Корейски производител на оборудване за багери (включително хидравлични чукове, ножици, трошачки, бързи връзки и грайфери) търси дистрибутори. На партньорите се предлага и закупуване на някои от корейските запаси. Фирмата се интересува и предлага OEM услуги.

20130502009
Арменска компанията има дългогодишен опит в производството на алкохолни напитки. По-специално фирмата произвежда различни видове шампанско, вина, коняк и водка. Компанията търси търговско посредничество и услуги за разпространение.

20130502007
Арменска фирма, която се занимава с внос, продажба и / или отдаване под наем на сватбени рокли, както и с производство и продажба на сватбени аксесоари, търси и предлага търговски посредници (агенти, представители).

20130502004
Румънска компания, разположена в северозападната част на страната, близо до границата с Унгария, е активна в областта на шосейния товарен транспорт. С дългогодишен опит в тази сфера на дейност, румънската компания предлага услугите си като подизпълнител за чуждестранни компании, работещи в същата или в свързана област на дейност.

20130502003
Корейски производител на вътрешни / външни LED лампи, търси търговски посредници (агенти и дистрибутори). Фирмата се интересува от предлагането на услуги по оригинално оборудване за производство.

20130502002
Корейски производител на кабелни снопове и контролни кутии, използвани в машините, електрическо / електронно, медицинско оборудване и отбранителна промишленост, търси търговски посредници. По-специално, фирмата желае да предоставя кабелни снопове, използвани за медицинско оборудване в Германия. Фирмата се интересува и от предлагане на услуги по поддоговаряне, включително OEM услуги за местните промишлени производители на машини.

20130502001
Корейски производител на хидравлични възли и тръби за строителни машини и военни превозни средства, търси търговски посредници (агенти и дистрибутори). Фирмата се интересува и предлага подизпълнителски услуги на производителите на машини от строителния бранш.

20130501002
Компания от Великобритания, която предоставя услугите на агент и представител, специализиран в няколко индустрии на енергетиката, търговията на дребно и на едро, професионалните услуги, транспорт и логистика, производство и строителство, предлага търговски посреднически услуги на европейски компании.

20130501001
Основана през 2002 г. румънска фирма е специализирана в областта на продажбите на дребно в неспециализирани магазини, основно на строителни материали. Фирмата желае да разшири дейността си, както и гамата си от доставчици. Румънската компания се интересува от намиране на чуждестранни партньори, главно производители на строителни материали, интересуващи се от разпространение на техните продукти на румънския пазар.

20130430053
Италианска фирма, лидер в проектирането, разработването и производството на декоративни кранове за вода за градински фонтани и улични мебели, търси търговски посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори), за да разшири бизнеса си в чужбина. Компанията също така предлага подизпълнителски дейности и услуги.

20130430051
Полска фирма, специализирана в хранително-вкусовата промишленост, най-вече в подготовката на салати, кисело зеле и готови ястия търси дистрибуторски услуги в ЕС и предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности на чуждестранни партньори, заинтересовани в производството на храни в Полша.

20130430048
Полска фирма, която помага на компаниите да кандидатстват за средства от Европейския съюз, както и технологични кредити, писане на планове за развитие на износ, предоставяща помощ при организирането на търговски мисии, предоставяне на услуги за експортен маркетинг и предоставяне на икономическа информация на полски предприемачи, предлага услугите си като подизпълнител / представител.

20130430046
Румънска компания, намираща се в Трансилвания, активна в областта на производството на електрически двигатели, генератори и трансформатори, предлага подизпълнение на заинтересованите партньори от ЕС.

20130430045
Руска компания, специализирана в производството на висококачествена питейна вода в уникална опаковка под формата на торба, търси стратегически партньори и търговски представители.

20130430041
Млада румънска фирма, разположена в северната част на страната, близо до границата с Унгария, е активна в областта на търговията на едро на стоки за бебета, деца и майки. Компанията се интересува от развитието на продуктова гама чрез намиране на чуждестранни производители или фирми, които работят в една и съща /, свързани с областта дейности, за да разпространяват своите продукти на румънския пазар.

20130430040
Руска фирма, специализирана в производството на торове и развитието на нови технологии за селскостопанския отрасъл, търси търговски партньори (дистрибутори) от САЩ и ЕС.

20130430036
Румънска компания, разположена в центъра на Румъния, активна в областта на ВиК, отопление и климатични инсталации, предлага услугите си като подизпълнител на фирми от ЕС.

20130430032
Компания от Обединеното кралство, активна в онлайн игрите, търси търговски посредници в източна Европа, за да идентифицира какви игрални компании работят с в областта на маркетинга, като например за изграждане на марки, стратегии и планиране, придобиване и задържане на клиенти, както и VIP управление и творчество.

20130430030
Малка полска компания, действаща в областта на софтуера, аутсорсинг услуги (покриващи уебдизайн, електронна търговия (магнитно), анимации, флаш игри, фирмени знаци, изработени www сайтове), желае да бъде подизпълнител на фирми от ЕС и трети страни.

20130430026
Руска компания е специализирана в производството на кокс, леярски чугун, концентрирани въглища, електролитен хром и други. Фирмата търси дистрибутори на кокс.

20130430024
Арменска фирма, която се занимава с производство и продажба na PVC дограма, както и осъществява строителни и ремонтни работи, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори), франчайзинг, както и предлага своите подизпълнителски / аутсорсинг услуги.

20130430023
Телекомуникационна компания от Кипър, която предлага и развива интернет и телевизионни услуги и е специализирана в съобщителните продукти и услуги за жични / безжични телекомуникационни пазари, и доставя текст, глас, видео и мултимедия, търси търговски посреднически услуги и възможности за джойнт венчър.

20130430022
Арменска фирма, специализирана в производството и продажбата на пчелни продукти и пчелни стоки, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори) и джойнт венчър.

20130430021
Арменска фирма, която е специализирана в продажбата на облекло за възрастни и деца, предлага търговско посредничество (дистрибуция).

20130430020
Арменска фирма, която реализира текстилно производство за деца и продажби, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори) и франчайзинг.

20130430018
Арменска фирма, която се занимава с производство на вино, търси търговски посредници (агенти, дистрибутори, представители).

20130430017
Корейска фирма, специализирана в комуникационни дистрибуционни (RCS) услуги, които позволяват видео / споделяне на изображения, мигновени съобщения и трансфер на файлове, търси търговски посредници (дистрибутори и т.н.). Фирмата се интересува и предлага оригинални услуги за производство на оборудване за чуждестранни изпълнители.