БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - МАЙ 2010

BCD ID20100322011
Немска фирма е специализирана в разработването и производството на електронни компоненти в областта на безжичните технологии (VHF и UHF радио предаватели, модеми и приемници) за клиенти в публичния и индустриален сектор. Фирмата търси партньори за реципрочно производство и предлага да бъде подизпълнител.

BCD ID20100322027
Руска фирма, специализирана в търговията на едро с домакински текстил (хавлиени кърпи, завивки, комплекти спално бельо) и производство на продукти по специални поръчки (включващи логото на клиента), желае и предлага партньорство чрез търговски посреднически услуги.

BCD ID20100322040
Руска шивашка фабрика, произвеждаща конци за шиене, търси търговски посредници и партньори за съвместно предприятие – производители на облекло и други предприятия от този бранш.

BCD ID20100324003
Румънска фирма, специализирана в производството на дървени мебели, стълби и подове, се интересува да намери чуждестранни партньори за дистрибуция, съвместно предприятие и подизпълнител за производството на мебели.

BCD ID20100324012
Босненска асоциация на изобретатели, специализирана в областта на възобновяемата енергия, предлага/ търси сътрудничество за съвместно предприятие.

BCD ID20100324014
Турска фирма, специализирана в производството на спирачни части и глави на цилиндри за автобуси, камиони и ремаркета, търси търговски посреднически услуги и предлага аутсорсинг дейности. Турската фирма е отворена също за реципрочно производство.

BCD ID20100324017
Румънска фирма, специализирана в обработката на стъклени плоскости, търси търговски посреднически услуги и услуги по транспорт/ логистика.

BCD ID20100324026
Руска фирма, специализирана в производството на мъжки и дамски обувки, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20100324045
Руска фирма, специализирана в обработката на риба, зеленчуци, диворастящи билки, дребни безкостилкови плодове и ядки, търси търговски посреднически услуги.

BCD ID20100324053
Руски производител на ракитени мебели търси търговски посредници и партньори за организиране на джойнт венчър.

BCD ID20100325022
Турска фирма, специализирана в стомана и леярски чугун, сив и възлест чугун и производството на цилиндрови втулки за двигатели и компресори, търси дистрибутори и предлага споразумения за подизпълнителство. Турската фирма е отворена за реципрочно производство и съвместно предприятие.

BCD ID20090406016
Българска фирма, специализирана в отглеждане на прасета, търси партньори за създаване на смесено дружество.

BCD ID20090407005
Българска фирма, специализирана в услуги за настаняване и доставка на храна, търси търговски посредници, активни в туристически сектор.

BCD ID20090423011
Полска фирма, специализирана в производството на кухненски мебели, мебели за баня и офис, предлага подизпълнителски дейности и се интересува от споразумения за реципрочно производство.

BCD ID20100125031
Немска фирма с дългогодишен опит е специализирана в образование и обучение за възрастни. Фирмата търси партньори за сътрудничество в няколко държави, за да предостави за изпълнение дейности по инструкции за клиенти в областта на развитие на персонала и разпространение на ноу-хау в областта на законодателство, сигурност и качество.

BCD ID20100203039
Турска фирма, произвеждаща химични продукти като лепила, търси търговски посредник и възможности за съвместно предприятие, реципрочно производство и продажба на част от фирмата.

BCD ID20100215024
Турска фирма, произвеждаща мебели, търси търговски посреднически услуги, реципрочно производство и подизпълнителски дейности.

BCD ID20100220005
Сръбска фирма, основана през 1992 год., произвежда сглобки, обработва и търгува с метали (цинк, алуминий, мед), произвежда покривни и фасадни повърхности, водосточни тръби и всякакви строителни елементи от листов метал и ги сглобява. Фирмата предлага посреднически услуги, но се интересува също от франчайз, съвместно предприятие, реципрочно производство, както и сливане с чуждестранен партньор от определени държави от Югоизточна Европа.

BCD ID20100223012
Българска фирма, специализирана в производството на метални конструкции и части за конструкции, проектиране, изграждане и производство на кранове и предпазни инсталации за пясък, пръчки и въглища, търси партньор за реципрочно производство на метални конструкции или подизпълнителство.

BCD ID20100223055
Сръбска фирма е специализирана в производството на предпазно и работно облекло. Търсят партньори за няколко вида сътрудничество, включващо: посреднически дейности, съвместно предприятие, сливане, реципрочно производство и аутсорсинг.

BCD ID20100415020
Немска доставчик на услуги в областта на логистиката, след продажбени услуги и изпълнение, търси партньори за сътрудничество в областта на транспорт/ логистика от различни ЕС държави.

BCD ID20100416029
Турска строителна фирма от Испарта търси инвеститори и други строителни фирми за споразумения за съвместно предприятие. Основната цел ще бъде създаване на партньорство за бъдещи строителни проекти в Южна Турция.

BCD ID20100419007
Чешка фирма, специализирана в услуги в областта на логистиката (дистрибуция, транспорт) и складиране, търси партньор за подизпълнителски и аутсорсинг дейности. Фирмата предлага транспортни и логистични услуги за фирми от цяла Европа.

BCD ID20100419036
Полска производствена фирма търси доставчик на евро палети, известни като CEN палети.

BCD ID20100419038
Турска фирма, която произвежда 49 различни вида боя, вкл. на водна основа, синтетични интериорни и екстериорни бои и обшивки, хоросан, епоксидна смола, индустриални бои, бои за пътна маркировка, търси търговски посредници за дистрибуция на своите продукти. Освен това, фирмата се интересува от съвместно предприятие и реципрочно производство с фирми, които имат достъп до по-напреднали технологии.

BCD ID20100421054
Сръбска фирма, производител на строително и специализирано оборудване, предлага съвместно предприятие, придобиване на част от фирмата или подизпълнителски дейности. Също така фирмата търси дистрибутори на своите продукти в чужбина.

BCD ID20100422043
Хърватски производител на натурални билкови продукти за проблеми с храносмилането, съня, депресия, наднормено тегло и други търси търговски посредници и предлага условия за продажба по техен лиценз.

BCD ID20100423004
Хърватска фирма за продажба и монтаж на всякакви видове паркет и дървени подови покрития предлага продажба на фирмата и търси партньор за изпълнение на проект и монтаж на панел от трипластов паркет.

BCD ID20100424001
Хърватска фирма за инженерингови услуги, производство, монтаж и търговия на преработвателно оборудване, тръбни и стоманени конструкции предлага търговски посреднически, транспортни и логистични услуги, продажба/ придобиване на фирмата или част от нея, реципрочно производство и подизпълнителски услуги. Търси и франчайз партньори и джойнт венчър.