БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - МАРТ 2013

20130228039
Компания от Северна Полша, специализирана в ремонт и продажба на велосипеди, търси европейски доставчици и производители на части за велосипеди, които да я представляват на полския пазар. Фирмата също така предлага малки и средни по мащаб аутсорсинг услуги (ремонт, реконструкция на старинни велосипеди).

20130228018
Белгийска компания работи като агент на европейски компании за хранителни стоки (производители и / или доставчици). Фирмата предлага своите услуги на компании, които искат да навлязат на белгийския пазар.

20130227034
Фирма от Северна Ирландия проектира и произвежда широк набор от преносими търговски готварски работни пространства, включващи готварски и преносими водни съоръжения с лесно сменяеми панели, които могат да се адаптират според марката, сезона или кампанията. Тази гама се използва за готварски демонстрации, вземане на проби и кетъринг. Фирмата търси дистрибутори във всички европейски страни.

20130227022
Компания от Северозападна Полша предлага широка гама от ветроходни услуги, т.е. организиране на круизи, чартъри, ветроходни курсове, както и разработва добре познат портал за ветроходната индустрия. Фирмата търси компании, заинтересовани от публикуване на новини и реклами в него, както и на доставчиците на услуги, свързани с ветроходството. Търси се дългосрочен джойнт венчър с посочените по-горе заинтересовани страни.

20130227015
Компания от Обединеното кралство, за проектиране и производство на висок клас осветителни тела, търси подизпълнител за предоставяне на цялостна поточна линия за осветителни тела.

20130227014
Румънска фирма, специализирана в добива и обработката на естествени скални материали, търси търговски посреднически услуги и се предлага като подизпълнител.

20130227013
Френска компания за софтуерно инженерство, която осигурява инструменти за разработване за програмируеми логически контролери, търси дистрибутори в Европа.

20130226039
Водеща белгийска компания, специализирана в сигурните международни плащания и чуждестранни валути (FOREX) пазар е разработила платформа за търговия, посветена на чуждестранни валути и предлага франчайзинг (лиценз).

20130226038
Турски производител на интериорни и външни декоративни панели, обшивки, облицовки, дограма, подпрозоречни первази, шарени корнизи за архитектурни цели в строителната индустрия, търси надеждни партньори, които са готови да продават тези продукти. От интерес са и споразумения за подизпълнение в областта на изолационните материали.

20130226034
Сръбска компания, специализирана в производството на работно облекло за всички видове атмосферни условия, търси дистрибутор и партньори за реципрочно производство в областта на специализирана продукция.

20130226028
Австрийска компания е разработила ново устройство за дезинфекция и хигиенично почистване на дръжки на колички за пазаруване. Фирмата търси партньори за търговски и дистрибуторски споразумения, лицензи, инвеститори или партньори за прилагане на продукта на чужди пазари.

20130226010
Компания от южната част на Полша, специализирана в разработването на ИТ решения за авиационната индустрия, предлага подизпълнителски дейности в областта на извършването на технически курсове по английски език

20130226009
Чешка фирма, специализирана в производството на фурнир и дървесни плочи търси търговски посреднически услуги (дистрибутори) за изолационни панели, а също така предлага своите подизпълнителски дейности на други производители на мебелен фурнир.

20130226008
Чешка компания, специализирана в производство и ушиване на работно облекло и дрехи за болници, би искала да предложи своя производствен капацитет на чуждестранни партньори.

20130226007
Словенски производител на дървени дръжки за инструменти и други изделия от дървен материал (дръжки за градински инструменти, дръжки за метли, лопати, дървени играчки, стойки, дървени барове и т.н.) предлага подизпълнение за производство на дървени изделия, в съответствие с исканията на чуждестранните изпълнители.

20130226004
Турска фирма, специализирана в производството на полиестерни ремъци и полипропиленови ремъци за различни сектори като строителство, автомобилостроене, метали, дървени материали, мебели, електроника и текстил търси дистрибутори. Компанията също така се интересува от дистрибутори на машини за чембероване.

20130225060
Английска компания, специализирана в проектирането на индустриални, промишлени, търговски и земеделски складове за стомана търси дистрибутори и инсталатори.

20130225059
Великобританска компания, един от най-големите и най-иновативните производители на системи от пластмасови тръби, търси партньори със специфични познания и разбиране в областта на глобалните жилищни, търговски и инфраструктурни сектори на пазара и може да помогне за развитието на техния пазар.

20130225056
Турска фирма, специализирана в производството на стоманени въжета и пружинни стоманени телове за автомобилната индустрия, индустриални приложения и легла търси дистрибутори. Компанията също така предлага възможности за франчайз и транспортни / логистични услуги.

20130225055
Португалска компания, посветена на предоставянето на широка гама услуги в областта на вятърните кули и телекомуникации търси изпълнител.

20130225054
Немско МСП с над десет годишен опит в производството на индивидуални дървени мебели по желание на клиента, търси търговски посреднически услуги. Фирмата търси надеждни партньори, които имат контакти с местните търговци на дребно и дистрибутори на мебели за дългосрочно сътрудничество.

20130225049
Френска компания, специализирана в производството на LED тела с високо ниво на опит в областта на LED осветлението търси посредник за търговия и дистрибуция.

20130225048
Македонска компания, специализирана в производството на мед, търси агенти и дистрибутори в ЕС.
20130225045
Босненска фирма, занимаваща се с обзавеждане и интериор, услуги за сглобяване на мебели, производство на мебели, предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) и подизпълнение / аутсорсинг дейности.

20130225041
Шотландска компания, специализирана в търговия на едро и внос на изделия от дървен материал търси производители на изделия от дървен материал в Европа. Фирмата се интересува от установяване на дългосрочно партньорство с производители за разпространение на продуктите си

20130225038
Българска компания, специализирана в производство и монтаж на електрически инсталации, електроника и интелигентни системи, както и монтаж и демонтаж на специализирано оборудване за производство и ремонт на неконвенционални машини, търси дистрибутори от ЕС и Русия. Компанията също така предлага подизпълнителски дейности на компании от секторите електроника, електрически инсталации и интелигентни системи от ЕС и Русия.

20130225037
Босненски производител на прозорци, врати и плъзгащи се врати търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

20130225034
Чешка компания, представляваща редица местни предприемачи, търси чуждестранни бизнес партньори, на които иска да предложи своите подизпълнителски услуги в областта на ръчния труд – монтаж и изпълнение на занаятчийски и метални изделия.

20130225033
Българска компания, специализирана в разработването и производството на нестандартни електронни устройства в областта на комуникацията, информационните технологии и автоматизацията, както специализиран дизайн на слаботокови системи за административни и обществени сгради, изграждане на видеонаблюдение, изграждане на телефонни мрежи (VOIP телефония), изграждане на противопожарни алармени системи и технологии за ядрените централи, предлага договори за подизпълнение / аутсорсинг дейности на фирми от ЕС, Норвегия, Русия и Турция. Фирмата предлага бизнес сътрудничество и съвместна разработка на нови продукти.

20130225032
Компания от Обединеното кралство, специализирана в производството на монолитни гъвкави пластмаси, се стреми да развива партньорството си с производители на пластмасови шприцове или дистрибутори на пластмасови компоненти за популяризиране и продажба в техния район / държава.

20130225030
Босненска фирма, занимаваща се с услуги за обработка на метали, предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) и подизпълнение / аутсорсинг дейности, както и търси джойнт венчър.

20130225027
Полска компания от района на Долна Силезия, производител на висококачествени измервателни уреди за електроенергия и телекомуникационни сектори, търси сътрудничество в областта на международните пазари. Фирмата търси търговски посредници, които биха могли да я представляват по целия свят. Възможен е и вариант за джойнт венчър.

20130225025
Ирландски агент, специализиран в производството, разпространението и продажбата на бои за екрани и прожекционни екрани се стреми да разшири своята дистрибуторска мрежа в цяла Европа, Близкия изток и Африка (EMEA).

20130225018
Сръбска мандра за производство на сирене с географски произход търси агенти и дистрибутори в европейските страни.

20130225017
Сръбската компания, създадена през 1963 г., за производство на тухли и керемиди, търси партньори за джойнт венчър за производството на нов тип керамика и строителни материали. Компанията също така се интересува от продажба на част от компанията.

20130225016
Гръцка компания, производител на усъвършенствани системи и решения за ремонт, усилване и защита на бетон и други структури, търси агенти и / или дистрибутори. Фирмата също така търси партньори за реципрочно производство и създаване на джойнт венчър.

20130225014
Сръбска работилница е специализирана в производството на различни видове изделия от каучук, предназначени за бани, мебели, битови, селскостопански машини, транспортни средства и др. Фирмата разполага със собствена технология за производство на суровини и произвежда продукти в съответствие с нуждите на клиента. Търси представители в чужбина и предлага подизпълнителски дейности.

20130225011
Сръбски клъстер за зелено строителство, фокусиран върху обучение, информиране и насърчаване на зелено строителство, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, търси фирми, клъстери и изследователски организации за съвместно сътрудничество и джойнт венчър.

20130225010
Турска фирма, специализирана в производството и изпълнението на хидроизолационни продукти, търси дистрибутори в европейските страни.

20130225009
Турска фирма, специализирана в производството на тъкани и трикотажни облекла за мъже и жени, търси дистрибутори в европейските страни.

20130225007
Литовска компания за производство на торби за боб в различни цветове, материи, форми и размери търси агенти, дистрибутори и представители, които могат да разпространяват продуктите и представляват дружеството в страните от ЕС.

20130225006
Българска фирма, специализирана в производството на трикотажни облекла, производство на модели със ситопечат, бродерия, апликации, специално пране и боядисване на готовата продукция, предлага договор за подизпълнение и търси търговски партньори и посредници (агенти, дистрибутори).

20130222021
Сръбска компания, специализирана в производството на метални машинни части за преработвателната промишленост, произведени в съответствие с техническата документация и проби, търси реципрочно производство и предлага договор за подизпълнение и аутсорсинг дейности в областта на обработката на метали.

20130221039
Полска консултантска компания, активна в сектора на възобновяемите енергийни ресурси, търси опитни чуждестранни партньори за съвместни проекти, свързани с възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Фирмата също така предлага услугите си като подизпълнител.

20130315018
Германска компания, активнa в преработката и консервирането на плодове и зеленчуци, особено сушени зеленчуци, гъби, билки и подправки, търси партньори за дистрибуция в Гърция, България, Румъния, Латвия и Литва.

20130313029
Млада, креативна и продуктивна компания от Латвия, специализирана в производството на восъчни свещи от екологична соя търси партньори за сътрудничество - дистрибутори, търговски агенти или друга търговска фирма, активна в продажбата на домашни предмети за интериорен дизайн.

20130313027
Българска компания, специализирана в проектиране, производство, монтаж на модулни къщи, предлагаща пълна гама от строителни услуги, търси агенти, представители или дистрибутори от целия ЕС за разпространение на продуктовата гама на компанията, която включва, но не се ограничава до проектиране, производство и монтаж на еднофамилни къщи, бунгала и бази за пребиваване. Фирмата предлага също договор за подизпълнение / аутсорсинг на пълна гама от строителни услуги.

20130313011
Полско търговско дружество, ангажирано в цялостното осигуряване на продукти за различни индустрии (метали, машини и др.) е готова да си сътрудничи с производители, износители, дистрибутори или други фирми, които биха искали да навлязат на полския пазар с техните продукти. Фирмата предлага дистрибуционни услуги.

20130312032
Компания от Великобритания за производство на висококачествени охладени и печени десерти, търси дистрибутори, търговци на дребно, както и хранителни вериги.

20130312031
Великобритански производител на медицински продукти, включително ин витро тестове за бързо диагностициране и хирургични конци, търси агенти и дистрибутори в Европа.

20130312026
Полска консултантска компания за износ подкрепя фирми, навлизащи на чужди пазари от началото до края на процеса. Компанията също така помага на чуждестранни компании, които търсят бизнес партньори в Полша. Фирмата търси фирми, които се нуждаят от подкрепа при навлизане на полския пазар или компании, които търсят търговски партньори в Полша.

20130312024
МСП от северозападна Англия, дистрибутор на иновативни пощенска картичка, която може да бъде персонализирана чрез добавяне на любима снимка, търси търговски посредници (дистрибутори) в цяла Европа.

20130312020
Испанска семейна фирма, специализирана в качествените обувки, търси нови агенти и дистрибутори, които да представляват няколко производствени линии за кожени сандали с кожена подметка и удобна латексова стелка.

20130312016
Полска фирма, специализирана във внос и износ на стоки - основно храни, зеленчуци и плодове, предлага търговски посреднически услуги и транспорт / логистично сътрудничество.

20130312015
Компания от Обединеното кралство е разработила скоби за монтиране към стената, които осигуряват безопасно съхраняване за сешоари за коса и преси за изправяне. Фирмата търси дистрибутори в Европа.

20130312014
Италианска фирма, специализирана в производството на електрически нагревателни елементи за промишлени приложения, автомобилостроенето, строителството и сектора на възобновяемата енергия, търси търговски услуги в цяла Европа.

20130312011
Румънска компания, активна в областта на производството на изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене се интересува от намиране на потенциални партньори за търговски посреднически услуги. Румънската компания е също търси чужди компании, работещи в същия сектор/ или подобен, за да предлага подизпълнителски дейности.

20130312008
Румънска компания, активна в областта на издаването на списания и други периодични издания, предлага своите редакционни услуги за чуждестранни фирми, работещи в областта на производството на дървен материал, за насърчаване на бизнеса им чрез включване в специализирано румънско списание.

20130312007
Латвийска компания е специализирана в моден дизайн и търговия на едро с облекла за мъже, жени, унисекс облекла, дънкови облекла. Фирмата търси дистрибутори и фирми, които продават дрехи от дизайнерски колекции и работят с марки със средни и по-високи цени.

20130311029
Каталонска (испанска) компания, специализирана в производството на училищно обзавеждане и мебели за съблекални, търси търговски посредници и дистрибутори в Европейските страни, Русия и Северна Африка.

20130311028
Френски производител на вълнена предена прежда с приложение в текстила, търси агенти, които да представят неговите продукти.

20130311027
Турска компания, създадена през 1993г., произвежда и проектира готови облекла за мъже, жени, направени от деним и габардин. Фирмата търси търговски представители, търговски агенти и дистрибутори на облекла а също така предлага и подизпълнение на производители на облекло в Европа и Русия.

20130311024
Шведско МСП е разработило специална система за автоматична проверка на покривни плочки и други керамични изделия в производствените линии. Системата е изградена на модули и на базата на най-новите технологии, включително високоскоростни камери с голяма резолюция, Sonic оборудване и лазери. Фирмата търси европейски дистрибутори за продажба на дребно на продукта.

20130311021
Френска софтуерна компания за проектиране на решения за съвместна работа и управление на знанията, както и решения за управление на документи, търси търговски посредници, дистрибутори или агенти в Европа.

20130311019
Латвийско дружество, чиято основна дейност е разработването на математически модели на най-важните структури на въздухоплавателните средства, ядрената техника и други индустрии, определящи здравината и характеристиките на методите за изчисление, предлага своите подизпълнителски дейности. Дружеството също търси партньорство в страните от ЕС с университети, компании и големите фабрики за изследователски дейности.

20130311018
Испанска фирма, специализирана в оптимизацията на спомагателно оборудване, търси търговски агенти и възможности за джойнт венчър.

20130311017
Компания от Западна Полша, специализирана в областта на компютърното програмиране, FPGA проектиране и изпълнение, търси агенти и дистрибутори на своите продукти. Компанията желае да участва като подизпълнител в съвместни големи проекти (също и по отношение на реципрочното производство). И накрая, но не на последно място, компанията има интерес в съвместни проекти, джойнт венчър, сливане или размяна на акции и дори продажба на част от компанията.

20130311014
Испански фирма за производство на каучукови отливки за индустрията търси търговски посредници, дистрибутори.

20130311010
Италиански консултант, специализиран в модния дизайн и арт директор за мъжки и женски и облекла, търси партньори за развиване на реципрочни производствени отношения в областта на текстила.

20130311006
Турска фирма, специализирана в производството на ръчно изработени и издухвани чаши, търси дистрибутори в европейските страни, Русия и САЩ.

20130311005
Турска фирма, специализирана в дистрибуцията на резервни части за автомобилния сектор, търси производители в европейските страни.

20130311004
Турска фирма, специализирана в производството на ландшафтни продукти търси дистрибутори в европейските страни, Русия и Украйна.

20130308005
Полска охранителна фирма, специализирана във физическите услуги за лична охрана, алармени системи и системи за мониторинг, предлага дистрибуторски услуги на производителите на термални камери с изображения, охранителни системи и системи за противопожарна защита.