БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - ЮЛИ 2010

ID20100525033
Датска фирма за обработка на листов метал търси поддоставчици на различни части.

ID20080711007
Италианска фирма, произвеждаща лакирани мебелни части от фибро плоскости със средна плътност и врати за мебели, търси посреднически услуги в Европа.

ID20090422001
Руска фирма, специализирана във висококачествени бои, автоматизирани линии за боядисване, оборудване за спрей и компресорно оборудване за предприемачи в предприятия за боядисване, оборудване за инспекция на покрития, търси транспортни/ логистични услуги за доставка на боите и бояджийското оборудване от Европа в Русия. Фирмата предлага търговски посреднически услуги.

ID20090422002
Руска фирма, работеща в областта на производството на мляко, месо, картофи за ядене и посевен материал, зърно, чистокръвни говеда, търси търговски посреднически услуги и транспортни/ логистични дейности.

ID20090525047
Италианска фирма, специализирана в обработка на метал, търси реципрочно производство в цяла Европа.

ID20090608019
Британска фирма е специализирана в доставката на инженерни решения, решения по поддръжка на съоръжения за тестване на автомобили, както и за индустрията и военния сектор. Фирмата търси потенциален производител на големи стоманени изделия.

ID20090608053
Румънска фирма, специализирана в производството на металургични продукти, търси реципрочно производство или дистрибутор на своите изделия.

ID20090609014
Полска фирма, специализирана в производството на лицеви панели за мебели, търси търговски посредници.

ID20090611030
Румънска фирма, специализирана в архитектурни и инженерингови дейности и услуги по технически консултации, свързани с тях, търси партньор със същия профил за създаване на съвместно предприятие.

ID20090615034
Британска фирма, специализирана в създаване на образователни материали за деца (от началните години до начално училище) търси разпространители или посредници на други европейски пазари.

ID20090618021
Голям полски производител на промишлени помпи търси търговски партньор в областта на техническата поддръжка, подизпълнителство и намиране на дистрибутори (посредници, представители) в ЕС и трети страни.

ID20090618042
Румънска фирма, специализирана в производство на метални конструкции и компоненти, търси реципрочно производство с партньор с подобна дейност и/или дистрибутор.

ID20090620001
Румънска фирма, специализирана в дейности по гражданско инженерство и услуги, свързани с това, търси партньор за създаване на съвместно предприятие или желае да стане подизпълнител на партньор с подобна дейност.

ID20090620007
Румънска фирма, специализирана в разработване на мобилни комуникационни системи, търси партньор за създаване на съвместно предприятие или желае да стане подизпълнител на партньор с подобна дейност.

ID20090622013
Румънска фирма, специализирана в производство на отливки, желае да стане подизпълнител или търси реципрочно производство с фирма с подобна дейност.

ID20090623049
Румънска фирма, специализирана в производство на хомогенизирана храна и диетични храни, търси разпространител на продуктите си и/ или партньор със сходна дейност за създаване на съвместно предприятие или за реципрочно производство.

ID20090630185
Румънски производител на бои, лепила и отливки, търси търговски споразумения, вносители, дистрибутори.

ID20090630191
Румънска фирма, специализирана в туроператорски услуги, търси търговски посреднически услуги (посредник, представител, дистрибутор). Фирмата се интересува от туристически агенции.

BCD ID20090630193
Румънска фирма за международен превоз на товари се интересува от даване за подизпълнение на някои от услугите й и предлага логистична подкрепа за румънски пристанища.

BCD ID20100525032
Австрийска консултантска фирма по експорт търси сътрудничество с местни бизнес партньори в Централна и Източна Европа и страните от ОНД за подпомагане на местни клиенти, желаещи да разширят своя бизнес в ЕС. Това сътрудничество може да бъде под формата на съвместно предприятие, подизпълнителство/ аутсорсинг или търговски посреднически услуги.

ID20100527019
Австрийски инвеститор с опит в биотехнологиите и медицинския сектор търси стартиращи фирми, нуждаещи се от бизнес ангел и/ или техните услуги за управлението на проект като подизпълнител.

ID20100531049
Унгарска фирма, специализирана в аутсорсинг и продажба на недвижимо имущество и разширяване на предприятия, търси инвеститори, търговци и разработчици, партньори за съвместно предприятие и реципрочно производство. Фирмата се интересува също от сливане/ обмен на дялове и предлага своите услуги като подизпълнител.

ID20081112006
Полска фирма, специализирана в производството на висококачествени екстериорни входни дървени врати и интериорни дървени врати, както и прозорци, търси търговски дистрибутори на своите продукти в чужбина. Фирмата предлага също подизпълнителско и аутсорсинг сътрудничество.

ID20090525021
Унгарска фирма, специализирана в областта на технологии за инжекционно модулиране на метал, търси партньори за реципрочно производство.

ID20090604025
Италиански социален кооператив търси асоциации, кооперативи и други за съвместно управление на социални услуги в частност за деца и жени.

ID20090611051
Италианска фирма, работеща в сектора на информационните и комуникационни технологии, по-специално contact management, маркетингови проучвания, разработване на международни мрежи, търси партньори за аутсорсинг споразумения на реципрочна основа.

ID20090625078
Българска фирма, специализирана в производство на желязо и продукти от стомана, търси сътрудничество за производство.

ID20090703043
Македонска фармацевтична фирма е специализирана в производството на собствени патентовани билкови лекарства. Търси се бизнес сътрудничество с партньори фирми, интересуващи се да бъдат представители или дистрибутори на фирмените продукти в съответните държави. Освен това фирмата може да предложи своите мощности за производство на течни и твърди фармацевтични форми (екстракти, хапчета и др.) и за обработка на всички видове материали с билков произход.

ID20100428025
Френска фирма е разработила нова концепция за плъзгащи се врати на шкафове, позволяваща максимално отворено пространство. Фирмата търси индустриален партньор, желаещ да произведе продукта и да го дистрибутира в своята мрежа.

ID20100526030
Турска фирма, специализирана в производство на замразени плодове и зеленчуци, търси търговски агенти, представители и дистрибутори. Фирмата се интересува да стане търговски агент, представител и дистрибутор на потенциален партньор и се интересува също от реципрочно производство.

ID20100528022
Малка румънска фирма е специализирана в дейности по внос- износ и международен превоз на стоки по суша. Фирмата предлага транспортни услуги за фирми, които изнасят/ внасят продукти за/ от Румъния.

ID20100602025
Румънска фирма, специализирана в дистрибуция на мебели от метал, предлага/ търси търговски посреднически услуги за партньори от същата сфера на дейности и търси също транспортни услуги.

ID20100604025
Турски производител на неръждаеми гъвкави резервни клапи за петролопроводи и газопроводи търси дистрибутори. Фирмата се интересува от съвместно предприятие и подизпълнителски дейности.

ID20100604039
Турска фирма, специализирана в производство на пердета, търси дистрибутори. Фирмата се интересува също от съвместно предприятие.

ID20100604046
Турска фирма, специализирана в производство и конфигурация на парни бойлери, парни съоръжения, бойлери на огниво, маслени бойлери, резервоари под налягане, резервоари за гориво, топлообменици, хидрофори, търси съвместно предприятие и търговски посредник.