БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2014

BOUK20140213002
Компания от Обединеното кралство са проектира и разработва видео камери за ползване в екшън спортове, отдих и моторни спортове. Те търсят дистрибутори с опит в следните пазари: спорт, моторни спортове, мотоциклетни, велосипедни и водни спортове.


20130402015 BO
Белгийска фирма, специализирана в производството на стандартни фурнировани плоскости / панели и поръчкови панели (мебелни компоненти и фурнировани врати) за мебелната промишленост, производството на кухненски мебели и интериор търси дистрибутор за своите продукти.

BOTR20140217002
Турска фирма, специализирана в производството на женски и мъжки, тъкани и плетени облекла, търси дистрибутори в европейските страни.

BOLT20140212001
Литовска компания, специализирана в производството на метални изделия, търси търговски посредници и предлага подизпълнителски дейности. Тя също може да бъде партньор в реципрочно производство. Производството се извършва само от висококачествени метали и дърво. Нестандартни продукти също могат да бъдат произвеждани.

20130128036
Холандска компания е експерт в областта на консултантските услуги и подкрепата за развитие на бизнеса предоставяйки пълна оперативна подкрепа на фирмите, имащи за цел да развиват бизнеса си в Холандия. Компанията предлага своите услуги като търговски представител или подизпълнител (в зависимост от нуждите).

BOHR20140117001
Малка хърватска компания, специализирана в областта на мобилните и уеб разработки предлага своите услуги на външни изпълнители в цяла Европа. Компетенциите на компанията включват UI / UX дизайн, разработка на приложения (IOS, Android, развитие на интерфейс) и консултантски услуги. Млад, креативен и опитен екип предлага най-високо качество в рамките на разумен бюджет. Компанията се интересува от търговско представителство или договор за подизпълнение.

BOIT20140219001
Италианска фирма, специализирана в производството на широка гама от нефтохимически продукти за строителната индустрия, с по-специално внимание на хидроизолационни мембрани и смоли, търси търговски посредници, като например агенти, представители и дистрибутори или франчайзинг.

BOES20140221002
Испанска транспортна и логистична компания предлага своите логистични съоръжения и транспортни услуги за европейските компании, желаещи да въведат своите продукти в северната част на Испания.

BOES20140221003
Испанска фирма с портфолио от собствени софтуерни продукти за железопътни компании / оператори, включително за издаване на билети, резервации, цифрова сигнализация и решения за контрол на достъпа, търси агенти или фирми, свързани със железопътния сектор, които се интересуват от разпространение на тези пакети продукти в техните страни, или от сътрудничество при железопътни проекти.

BODE20140224001
Германска компания от Бавария, специализирана в производството и разпространението на помпи търси дългосрочни бизнес партньори в Европа и по целия свят, с цел да установи търговски сътрудничества за своята продуктова линия от роторни помпи. Компанията търси търговски посредници, като например агенти, представители и дистрибутори.

BOPL20131213001
Полска компания, която предлага иновативни ИКТ услуги търси дистрибутори. Компанията предлага решения в областта на ИКТ в някои основни области като: Big Data, Cloud Computing, семантични технологии и управление на знанието. Те разполагат с опитен екип специалисти по информационни технологии, които вече са реализирани проекти за широк кръг от фирми: от медицински, медии, индустрия, банкови и юридически. Фирмата търси партньор, способен да намери място за тези услуги на местния пазар.

BOFR20140219005
Френска фирма, специализирана в производство и дистрибуция на Hi-Fi продукти (електроника и високоговорители), търси дистрибутори в някои страни: България, Китай, Кипър, Естония, Гърция, Исландия, Украйна и САЩ.

BOFR20140219002
Френска фирма, базирана в източната част на парижки район, е разработила нови технологии за управление на отпадъците. Фирмата е създала нов контейнер, който автоматично разделя и компресира празни бутилки, кенчета или пластмасови / хартиени чаши и търси дистрибутори в чужбина.

BOFR20140219003
Френско МСП е разработило нова турбина за ORC електроцентрали. Тя е турбо-генератор, който превръща термичната топлина в електрическа енергия. Термична топлина може да бъде получена от промишлени отпадъци, биомаса, геотермална енергия, слънчева енергия и др. Фирмата търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) за популяризиране и разпространение на тази нова турбина на европейските пазари.

BOFR20140218001
Френска компания, базирана в близост до Париж, специализирана в областта на софтуера за медийно излъчване и медийната индустрия с повече от 300 канала, инсталирани по целия свят, търси партньори, които да представляват нейните решения и опит на своите пазари.

BOUK20140227002
Английска фирма произвежда широка гама от стоматологични продукти и материали, за зъботехническата лаборатория и за денталната хирургия. Фирмата търси дистрибутори в Австрия, България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

BOLT20140224002
Литовски център за обучение, специализиран в професионалното обучение на възрастни, търси търговски посредник. Центърът търси партньори, които имат общи интереси в професионалното обучение на възрастни.

BOTR20140129003
Турска фирма, специализирана в аксесоари за баня, търси търговски посреднически услуги (дистрибутори, агенти).

BOES20140224001
Испанско студио предоставя мултимедийни услуги в производството на аудио-визуални материали. Фирмата е специализирана в многоезични проекти и желае да бъде подизпълнител за производството на образователни и търговски аудио-визуални произведения.

BOIT20140214001
Италианска биотехнологична компания, активна в микробни зелени технологии, търси партньор който се интересува от регистриране и привеждане на пазара на микробна формула специално предназначена за защита на здравето на пчелите, чрез синергичен механизъм на действие.

BOHR20140220001
Хърватска компания с богат опит в разработването на комплексни софтуерни решения предлага складови системи за автоматизация, които ускоряват откриването на изделия и премахват критичните точки на складовите операции чрез автоматизация на работните процеси. Тази интелигентна система е комбинация от две отделни системи, които могат да работят самостоятелно. Компанията търси надежден глобален партньор за дистрибуция или търговско споразумение.

BONL20140220001
Холандско МСП предлага безболезнено отстраняване на лепещи вещества, специално разработено за медицинска помощ, предназначено да улесни отстраняване на медицински лепила, гипс, бинтове, превръзки, ленти и други. Фирмата търси дистрибутори в Европа със специален фокус върху Германия и Франция.

BOBG20140219001
Българска фирма с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични електроцентрали и малки вятърни генератори предлага услугите си като подизпълнител.

BOTR20140214001
Турска текстилна компания, специализирана в производството на бельо за мъже и жени и деца, търси партньор за дистрибуция или компании, заинтересовани в подизпълнителски услуги.

BOUK20140221001
Английска фирма, специализирана в производството на екологично чисти и естествени бои и лакове за дърво с нулеви летливи органични съединения (VОС), а също и гама от топлоизолационни и светлоотразителни бои, използващи нанотехнологии, търси търговски посредници.

BOIT20140217001 Италианска фирма от региона Пиемонт за производство на висококачествени вина със защитено географско указание търси вносители и дистрибутори на качествени продукти в ЕС, САЩ, Русия и Китай.

BOBG20140227001
Българска фирма, специализирана в производството на пълна гама от сватбени продукти и услуги - сватбени дрехи, аксесоари, търси споразумение за търговско представителство, споразумение за дистрибуция, споразумение за производство и споразумение за франчайз.

BODE20130923002
Немска фирма със седалище в Берлин е активна в строителната индустрия. Основният предмет на дейност на компанията в този сектор е управление на качеството на материалите. Фирмата търси търговско-посреднически услуги и съвместно предприятие.

BOES20140224002
Испанска фирма предлага широка гама от естествени хранителни продукти, типични за средиземноморската диета, както и други изискани гурме продукти. Фирмата търси търговски агенти, дистрибутори и / или споразумение за производство с цел да разшири пазарите си.

BOES20140226004
Испанска фирма, посветена на търговското представителство на винарни предлага широка гама от винарски марки, покриващи най-важните испански наименования за произход търси дистрибутори. Фирмата също така предлага своите търговски услуги на други винарни в света.

BOPL20140221001
Полско МСП, производител на мебели с широка дистрибуторска мрежа в Полша желае да разшири дейността си и да се създаде съюз с европейски производител на мебели чрез споразумение за съвместно предприятие.

BOPL20140221004
Полски производител на мебели желае да стане подизпълнител на чуждестранен производител на мебели по договор за подизпълнение.

BOAM20140218001
Арменска компания е специализирана в текстилната сфера повече от 20 години. Фирмата произвежда облекло и бельо за деца, жени и мъже. Фирмата търси дистрибутори, агенти и / или представители за своята продукция.

BOPL20140224004
Бързо развиващо се полско МСП, което се намира в Северозападната част на Полша, специализирано в производството на съоръжения за вакуумно опаковане търси дистрибуционни услуги и партньори за след продажбени услуги. Продуктовата линия включва вакуумни опаковъчни машини, вакуумни помпи, машини за термоформоване, AT / BW вакуумни помпи, устройства за опаковане на банкноти и съответно допълнителни продукти / аксесоари.

BOPL20140228001
Полска фирма, занимаваща се с обработка на алуминий, стомана и метални листове предлага своите подизпълнителски услуги и търси дистрибутори за своите крайни продукти като алуминиева дограма, метални конструкции, фасади и ламинати.

BOLT20140226002
Литовска компания, занимаваща се търговия на едро с фармацевтични продукти / козметични продукти за бебета / продукти за кърмачки предлага продажба / придобиване на компанията.

BOEE20140303001
Естонска компания, специализирана в дизайн, производство и разпространение на женски бански костюми, бельо и пижами търси нови дистрибутори и агенти в Европа. Франчайзинг също е възможен. Тяхната силна търговска марка предлага модерни и качествени продукти за жени на възраст между 25-45 години.

BOES20140205001
Испанска фирма предлага иновативна услуга за рециклиране, адресирана до всякакъв вид фирми, за рециклиране на висок клас технологични устройства и мобилни телефони в рамките на система за корпоративна социална отговорност. Компанията търси търговски посредници в различни държави, желаещи да комерсиализират този модел на рециклиране.

BOFR20131129002
Френски производител на аксесоари за тест и измерване е разработил хибриден тестер, който позволява да се запазят свободни ръцете, при тестване на непрекъснатостта и измерване на съпротивлението на защитни проводници и изравняване на потенциали по време на проверката на електрически инсталации. Компанията търси споразумения за търговско представителство и споразумения за дистрибуторски услуги.

BOIT20140226001
Италианска компания, базирана в региона Калабрия, търси дистрибутори и търговско сътрудничество, за да продава своите продукти в чужбина. Фирмата пакетира и продава картофи, предоставени от производители, разположени в планината Сила. Картофите са с високо качество и специфични характеристики, които ги правят особено подходящ за пържене. Картофите от Сила са придобили признаване чрез ЗГУ - защитено географско указание.

BOUA20140218001
Украинска PR компания, която е специализирана в предоставяне на пълния цикъл на PR и маркетингови услуги за местни, чуждестранни и мултинационални компании предлага посредничество или подизпълнение на предприятия, които се опитват да навлязат на украинския пазар. Услугите включват комплекс от промоционални дейности на украинския пазар: популяризиране на стоки и услуги и стабилна положителна репутация, комуникация при кризи, връзки с медиите.

BOES20140225001
Испанска ICT (Multimedia Off Line) фирма развиваща виртуална среда за културните индустрии, търси търговски посреднически агенти в целия ЕС.

BOES20140226002
Испанска компания за производство на прозорци и врати от PVC (поливинилхлорид) и алуминий, търси търговски представители или дистрибутори, интересуващи се от продажба на тези продукти в целия ЕС и извън него.

BOES20140224004
Опитна испанска фирма, занимаваща се с проектирането и разработката на решения за топлинна и слънчева енергия, търси основни изпълнители, които участват в проекти за слънчева енергия от и извън ЕС, за да работи за тях под формата на подизпълнение.

BOFR20140304002
Френски дизайнер на свободна практика, с опит в кухненски продукти, детски продукти и интериорен дизайн за магазини търси аутсорсинг и подизпълнителски договори.

BOFR20140303005
Френска компания за производство и продажба на машина за преброяване във фармацевтиката за твърди и меки капсули и таблетки, търси търговски посредници.

BOUK20140317001
МСП от Североизточна Англия предлага високо качествени услуги за химичен синтез и научно-изследователски услуги за фармацевтичната, агрохимическата и химическата промишленост чрез техните модерни съоръжения, включително CGMP (Current Good Manufacturing Practices) лаборатории. Те търсят дългосрочни партньори във всички страни от EEN, които искат да възлагат несвойствени дейности, за да работят по договор за производство, аутсорсинг, подизпълнение или съвместно предприятие.

BOBG20140305001
Българска фирма се занимава с производство на рапица, пшеница и слънчоглед. Компанията се нуждае от дистрибутори в чужбина, а също и агенти, които могат да помогнат в намирането на купувачи в различни страни.

BOFR20131025003
Френско МСП, със седалище в региона на Париж, търси партньори, използващи машинни инструменти / промишлено оборудване / специални машини (производител, сервиз, дилър) да разпространява използването на техните сачмени и ролкови винтове.

BOSK20140107001
Малка словашка фирма, занимаваща се с производство на стоманени конструкции и други дребни метални елементи търси дистрибутори и партньори за взаимно сътрудничество и подизпълнение.

BONL20140221001
Холандски разработчик на ултра леки плочки, които придават дълбочина и измерение на вътрешни стени търси дистрибутори в Европа. Плочката е направена от материал без летливи органични съединения (VOC) и предлага лесно и бързо поставяне на достъпна цена.

BOBG20140225001
Българска компания с опит в проектиране на електрически инсталации, кабелни линии, електрически мрежи, електрически станции, подстанции, както и тестване и въвеждане в експлоатация на релейни системи за защита (LV, MV, HV) предлага подизпълнение и аутсорсинг.

BOES20140303001
Испанска компания собственик на група от туристически апартаменти, търси търговски посредници, като туроператори и туристически агенции за популяризиране на дейността си в цяла Европа.

BOPT20140227001
Португалска компания с опит от повече от тридесет години в производството на традиционни колбаси предлага своите пушени продукти. Продуктите са представени в различни форми и португалската компания има различни опаковъчни решения, за да отговорят на различните нужди на своите бизнес партньори. Компанията в момента разработва линия от нарязани продукти, която включва селекция от иберийски продукти. Португалската фирма търси споразумение за търговско представителство и споразумение за дистрибуция..

BOPT20140305001
Португалски производител на замразени тестени и снакс продукти търси търговски агенти, които имат интерес да търгуват подобни продукти. Фирмата гарантира доставката на висококачествени продукти. Фирмата работи по системата на проста търговска сделка или на договорна система, но потенциалният партньор може да използва своя регистрирана търговска марка или свои собствени марки.

BOGR20140213001
Гръцки производител на прясно замразени тестени изделия се интересува от развиване на сътрудничеството с чуждестранни вносители / търговци на едро / дистрибутори, които търгуват със замразени тестени изделия или с кетъринг фирми, които искат да разширят продуктовата си гама. Фирмата също предлага своя подизпълнителски капацитет на производителите на пекарски продукти.

20130522002 BO
Фирма от южната част на Полша, специализирана в производството на екологично чисти пчелни лекарствени продукти и предоставяща услуги, свързани с агротуризма, търси бизнес партньори. Фирмата може да предостави подизпълнителски услуги в рамките на производството на лекарствени продукти. Дистрибуторите, които се интересуват от представената оферта също са добре дошли.

BOIT20140311001
Италианска фирма, специализирана в продажби на стоки на много известни, престижни марки за дрехи и модни аксесоари, търси агенти, търговци на едро, за да разпространява своите продукти в Бразилия, Китай, Европа, Република Индия и САЩ.

20130527016 BO
Сръбска компания предоставя услуги по тестване на продукти в съответствие с действащите европейски и международни стандарти за електромагнитна съвместимост за клиенти от Сърбия, региона и чужбина. Фирмата желае да предложи услугите си на предприятия в чужбина. Фирмата желае да предложи дейности по подизпълнение / аутсорсинг и се интересува от съвместно предприятие с други подобни лаборатории.

20121031036
UK компания е разработила добавка за гориво въз основа на каталитичния ефект на ензимите, която подобрява изгарянето, като по този начин намалява емисиите и разхода на гориво. Фирмата търси дистрибутори и агенти, за да засили присъствието си на международните пазари.

BOES20140224006
Испански производител на радиатор за отопление контролиран чрез смартфон, който позволява управление на битовото отопление отдалече търси търговски и дистрибуторски фирми. Системата постига значителни икономии на консумираната енергия, с което увеличава енергийната ефективност на дома и допринася за намаляването на емисиите на CO2.

BOHU20140312001
Унгарска компания, специализирана в проектиране и производство на различни устройства, изработени по поръчка прецизни машини и части от машини търси споразумения за търговско представителство и подизпълнителски възможности в Европейския съюз.

BOHU20140312003
Унгарска фирма от хранително-вкусовата промишленост, специализирана в производство и разпространение на прахообразни хранителни продукти, търси международни партньори за споразумения за дистрибуция.

20121128005
Полско МСП базирано във Вроцлав, което работи в областта на строителните материали и стоманени конструкции с общо предназначение, търси фирми в рамките на ЕС, заинтересовани от подизпълнение / аутсорсинг услуги.

BOBE20140124003
Белгийска фирма, е разработила уеб-базирано решение за управление на разходите, специално предназначено за покриване на специфичните нужди на европейските организации. Това е многоезична и мулти-валутна система, която отговаря на местните данъчни и ДДС изисквания. Фирмата търси дистрибутори.

BRRO20140313001
Румънска строителна компания предлага търговски услуги (дистрибуция на материали), на чуждестранни бизнес партньори, занимаващи се с производство / дистрибуция на строителни материали.

BRDE20140305001
Немско МСП, с основна дейност в третирането на маслени утайки, използвани масла, маслени / водни емулсии предлага търговски посреднически услуги за продукти, които допълват тяхната гама от продукти (напр. продукти свързани с рециклиране, третиране на вода). Фирмата търси партньори, за да бъде техен представител и да разпространява техните технологии и компоненти. В замяна на това партньора би могъл да бъде представител на немската фирма в съответната страна.

BRPL20140323001
Полски производител на иновативни леки закуски, направени от плодове, търси производители на био (органични) сушени плодове.

BRPL20140306001
Полска фирма, специализирана в предоставянето на терапии за тяло търси нови марки еко козметика за разпространение и обогатяване на своята оферта. Компанията се интересува от снабдяване с нови козметични продукти, с цел да ги използва в процедури за грижа за красотата, които предлага. Фирмата желае да стане представител на компании, които искат да навлязат на полския пазар на природна / екологична козметика в рамките на споразумение за търговски / дистрибуторски услуги.

20120731020
Френски търговски представител, специализиран в сектора на възобновяемата енергия (система за отопление с дърва, слънце, ..) и вторични продукти, желае да предложи услугите си на фирми производители, които желаят да продават своите продукти във Франция.

BRES20140313001
Испанска компания е специализирана в наблюдение на околната среда, контрол, управление и подобряване на вътрешни водни тела, включително възстановяването на тези системи от проблеми на еутрофикация, аноксия, микробна инфекция и др.). Те търсят технологии / продукти и различни решения, за възстановяването на водни системи, по щадящ околната среда начин, за да ги дистрибутира. Те също са заинтересовани от съвместно предприятие.

BRTR20131008002
Турско МСП, специализирано в разработването на софтуер, предимно програми за електронно обучение за държавни и търговски институции, търси споразумение за услуги с компании, предоставящи образователни материали.

BRUK20140307001
Компания от Обединеното кралство, специализирана в дизайн на продукти с графични и фотографски декорации търси доставчик на отливки или керамични продукти, който да произвежда малки (200 макс) количества чаши. Компанията се интересува от производствени / подизпълнителски споразумения. Потенциалните партньори ще се възползват от по-нататъшни възможности за работа с фирмата при успешно завършване на задачите, посочени в първоначалния договор.

20130116010 BR
Компания, базирана в Берлин е специализирана в областта на компютърните и консултантски услуги. Те осигуряват не само персонализирани решения, базирани на състоянието на съвременни технологии и процеси, но също така и обучение по веригата на добавената стойност. Фирмата търси партньори в мрежата и сътрудничество в Източна и Южна Европа, както и в Швейцария и Австрия. Те се интересуват от съвместни предприятия, и сливания или в замяната на акции.