БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО" - АВГУСТ 2010

 EEN-100801
Френска фирма, специализирана в областта на течната и твърда филтрация, произвежда филтриращи и конвейерни ленти с приложение в дренажни плочи (наричани също гравитационен сгъстител), лентови филтърни преси, лентови сушилни, конвейерни системи. Фирмата търси агенти и дистрибутори за своите продукти в България. Продуктите могат да представляват интерес за фирми от следните области: пречистване на вода, хранителна, минна и дървопреработвателна промишленост, производство на хартия.

EEN-100802
Полска фирма, производител на екологични плочи за изолация от дървени влакна, търси реализация на своите продукти на българския пазар.

EEN-100803
Чешка машиностроителна фирма, доставчик на металообработващи машини и услуги в машиностроителния сектор, извършвани в собствени фирмени центрове за обработване, търси български партньори с цел разпространяване на продуктите и услугите си на българския пазар.

BCD ID20100614033
Немски инженерен офис в Берлин предлага услугите си в областта на изследване и развитие, предоставяне на търговски посреднически услуги и като подизпълнител на международни партньори. Фирмата се интересува също от създаването на съвместно предприятие. Фирмата предлага научно-технически изчисления за проекти, напр. в строителния и автомобилния бранш.

BCD ID20100614041
Френска фирма, специализирана в прецизно цифрово контролно машинно обработване (прототипи и средни партиди) – специален машинен дизайн и реализация – проектиране и реализация на прецизни инструменти за пресоване – машинна ерозия, (лазерно гравиране), търси производствено и подизпълнителско сътрудничество.

BCD ID20100615014
Френска фирма, специализирана в производството на гастрономически хранителни продукти за готвене (подправки, мезета, хайвер, антипасти), търси дистрибутори и търговци на едро, които са в контакт с вериги ресторанти и масови вериги за търговия на дребно.

BCD ID20100617012
Немска фирма (от Саксония), специализирана в дистрибуцията на услуги в областта на питейната вода и грижа за здравето, търси партньори, които предлагат продукти, свързани с клиента.

BCD ID20100617049
Унгарска фирма, занимаваща се обработка на метал, търси дейности по реципрочно производство в областта на металообработваща промишленост.

BCD ID20100618011
Унгарска фирма, произвеждаща дървесен материал и изделия от дърво, желае да продаде част от бизнеса или цялата фирма. Съвместно предприятие или сливане са също възможни.

BCD ID20080925017
Словенска фирма, която се занимава с производство на различни видове вентили за високо налягане, търси търговски посреднически услуги, франчайз и подизпълнителски дейности.

BCD ID20081014010
Словенска фирма, която се занимава с производство на оборудване за хранителната индустрия, желае да установи споразумения за реципрочно производство и желае да сътрудничи като подизпълнител.

BCD ID20081112012
Испанска фирма, занимаваща се с информационни технологии и логистични инженерни решения за фирми за плодове и зеленчуци, за фирми със складови бази и за кооперативи, търси споразумения за търговско сътрудничество (търговски посредници).

BCD ID20081223007
Полска фирма, специализирана в производството на изделия от ковано желязо, проектиране на различни пресоващи инструменти и технологични консултации за автомобилния сектор, предлага своите услуги за производствени и подизпълнителски дейности.

BCD ID20090220036
Австрийска фирма, занимаваща се с производство на системи за отопление с пелети, търси нови доставчици на сиво ковано желязо, метални листи и заварчици на котли.

BCD ID20100630011
Румънска фирма, специализирана в производството на продукти от дърво, изделия от корк, слама и плетени материали, а също и в производството на мебели, търси търговски посреднически услуги за своите изделия от дърво. Фирмата търси също реципрочно производство за компоненти, използвани в производството на мебели за деца.

BCD ID20100630022
Румънска фирма, специализирана в производството на естествени химични аромати, екстракти от растения и етерични масла, търси дистрибутор на своите продукти, а също и партньори за реципрочно производство.

BCD ID20100630030
Румънска фирма, чиито дейности са фокусирани върху производството на стоманени тръби, търси съвместно предприятие и търговски посреднически услуги.

BCD ID20100701019
Унгарска фирма, специализирана в областта на машинното инженерство (шлифовъчни и производствени инструменти за рязане) търси търговски посредници (дистрибутори, представители).

BCD ID20100705037
Немска фирма за продажба на приспособление за предотвратяване на хъркането търси дистрибутори. Устройството, което трябва да се постави между зъбите преди сън, предотвратява блокирането на трахеята.

BCD ID20100706053
Унгарска фирма, специализирана в диагностициране на компютърни и автобомилни технологии търси подизпълнители и търговски посредници в Румъния, България и Словения.

BCD ID20100708059
Шведска фирма е разработила ремък, който да бъде използван за безопасно закрепване на трансмисия в багажника на автомобила и на други места. Фирмата търси дистрибутори в Европа.

BCD ID20100712029
Немска фирма за онлайн търговия на промишлени стоки и услуги търси реципрочно сътрудничество с производител на асансьорни и повдигащи платформи за инвалиди със следните изискуеми спецификации: повдигаща височина: 1000 mm, за използване при външни пространства, съобразени с регулациите за безопасност и CE маркировката.

BCD ID20100712036
Немски търговец на промишлени стоки търси търговско сътрудничество с производители на технически продукти, хидравлика, пневматика, строителство на заводи. Фирмата ще представлява и търгува продуктите на партньора си през онлайн портал.

BCD ID20100712039
Испанска фирма с опит в отглеждането на лук, картофи и чесън търси вносител и дистрибутор на продуктите си.

BCD ID20100712046
Литовски производител на енергоспестяващи лампи търси търговски посредници.

BCD ID20100712075
Руски производител на продукти от полипропилен: папки, класьори, куфарчета, опаковки и други търси търговски посредници и реципрочно производство (фирмата е готова да произвежда продуктите на партньорите си в собствените си производствени помещения).

BCD ID20100712076
Руски производител на моливи, дървесина за моливи и подобни продукти търси търговско посредничество и реципрочно производство (фирмата е готова да произвежда продуктите на партньорите си в собствените си производствени помещения).

BCD ID20100713005
Руски производител на радиоелектроника (електронни лампи, интегрирани и хибридни микровериги, униполярни транзистори, оптоелектрически устройства, лазерни емитери, медицински терапевтични устройства на базата на лазерни емитери, търси надеждни и опитни партньори за дистрибуция на продуктите си.

BCD ID20100713012
Руски търговец на едро на дървен материал и дървени къщи търси търговски посредници и потенциален партньор за продажба на фирмата или част от нея.

BCD ID20100713046
Турски производител на висококачествени, стилни и модерни кожени, спортни и велурени мъжки обувки търси търговски посредници.

BCD ID20100713049
Турски производител на вино търси партньори за джойнт венчър, сливане или придобиване на част от фирмата и реципрочно производство.

BCD ID20100714001
Руска фирма за софтуерни пакети и софтуер за видео наблюдение и разработка на охранителни системи, както и на софтуер за интелигентна обработка на образи (разпознаване на обекти), трасиране и класифициране на обекти търси партньори за джойнт венчър или за работа като подизпълнител.

BCD ID20100714004
Руски производител на интегрирани автоматични компоненти търси търговски посредници, партньори за джойнт венчър или аутсорсинг.

BCD ID20100714013
Руски производител на промишлена мебел за лаборатории на електронната и химическата индустрия, медицински центрове, метрологични лаборатории, университети и образователни центрове търси търговски посредници.

BCD ID20100714033
Руска фирма за обработка на мека дървесина, производство на екологично чисти продукти за растителна защита и други агрохимични продукти търси търговски посредници.

BCD ID20100714035
Български производител на мебели с уникална визия и дизайн търси партньори за джойнт венчър и финансова подкрепа и предлага частични патентни права.