REACH 2018: Разучете портфолиото си и започнете подготовката сега!

09.07.2015

Онлайн версия на уебинар „Разучете портфолиото си и започнете подготовката сега!“

Запис на проведения уебинар „Разучете портфолиото си и започнете подготовката сега!“ е достъпен онлайн. Уебинарът имаше за цел да запознае фирмите, които нямат предишен опит при регистрацията на химикали в съответствие с Регламент REACH.

 Уебинар „Разучете портфолиото си и започнете подготовката сега!“

=========================================

Пригответе се за последния срок за регистрация на химикали

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

Хелзинки, 23 юни 2015 г. — Дружествата трябва да извършат регистрация преди крайния срок, за да присъстват законно на пазара. В допълнение дружествата, които са регистрирали своите химикали, ще имат възможност да покажат на клиентите си, че са отговорни доставчици с принос за безопасната употреба на химикалите.

Първата фаза на регистрация съгласно REACH за 2018 г. е свързана с опознаване на Вашето портфолио и започване на подготовката сега. Дружествата трябва да анализират обемите на продажби и производство на тяхното портфолио от вещества, да преразгледат задълженията си съгласно REACH, както и да направят план за управление на регистрациите си до последния краен срок. Правилната идентификация на веществото на този ранен етап е от съществено значение за процеса.

ECHA, държавите членки и промишлените организации ще помагат на потенциалните регистранти, а новият уеб раздел за поддръжка на уебсайта на ECHA ще им помогне със задачите, свързани с регистрацията. Допълнителна практическа подкрепа ще стане достъпна поетапно през следващите години. Страниците REACH 2018 г. служат за портал към цялата необходима информация.

В сряда, 24 юни, в 11:00 ч. ще се проведе Уебинар (уеб-базиран семинар) относно първия етап. Той ще предложи основно разбиране за това кои вещества трябва да бъдат регистрирани, каква информация ще се изисква и какви елементи участват в цената на регистрацията. Участващите дружества ще имат възможност да задават въпроси на експерти от ECHA.

Предистория

Последният срок за регистрация по REACH ще бъде 31 май 2018 г. Този краен срок се отнася за дружества, които произвеждат или внасят химични вещества в малки обеми, между 1-100 тона на година. Дружествата следва да имат предвид, че задълженията са значително по-високи за вещества в обеми между 10 до 100 тона в сравнение с категорията от 1 до 10 тона.

През януари 2015 г. ECHA публикува Пътна карта за REACH 2018 г., която разделя регистрацията на седем фази, описва основните етапи на всяка фаза и спомагателните дейности, които ECHA планира да предостави на регистрантите.

Допълнителна информация

Регистрирайте сега: Уебинар за REACH 2018 г. Опознайте Вашето портфолио и започнете подготовка сега
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now

Уеб страници за REACH 2018 г.
http://echa.europa.eu/reach-2018

Информационни бюра
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/

Бюлетин на ECHA — REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach

Справочен материал за медиите
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

-----------------------------------------------------------

Дата за уеб-базиран семинар (уебинар)

24 юни 2015 11:00-11:50 часа

Това е първият от серията уеб-базирани семинари (уебинар) с акцент върху практическата информация, с оглед успешната регистрация в обвения срок до 31 май 2018 г., организиран от Европейска агенция по химикалите.

Уебинарът има за цел да запознае фирмите, които нямат предишен опит при регистрацията на химикали в съответствие с Регламент REACH. Ще получите основни познания относно това кои вещества от портфолиото следва да бъдат регистрирани преди крайния срок до 2018г., необходимата информация и основни разходи, които трябва да бъдат включени в бюджета за тази цел. Ще получите също така ясни напътствия за това как да продължите и намерите допълнителна информация относно правата и задълженията Ви по съответното законодателство.

В края на уебинара е предвидена сесия за въпроси и отговори, която ще адресира всички спорни въпроси, свързани с темата.

Програмата на уебинара и регистрационната форма може да бъде свалена от следния линк:

http://echa.europa.eu/bg/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-start-preparing now;jsessionid=EE03A99202FB28215EB271D8AE3B5A58.live2

След приключване на уебинара, презентациите ще бъдат достъпни на страницата на Европейска агенция по химикалите (посоченият линк по-горе).

20-05-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати