REACH 2018: Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците ви регистрират навреме вашите вещества

 Безопасната употреба на химикали на работното ви място се базира на съветите, които получавате от доставчиците си. Уверете се, че веществата, важни за бизнеса ви, ще бъдат регистрирани преди крайния срок 31 май 2018 г. и че вашите употреби ще бъдат обхванати.

За повече информация можете да натиснете тук
14-06-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати